Nyheter

Träbyggare vill ha nya jobb

Trähusbyggarna flyttar fram positionerna. Nu vill de ha jobb när miljonprogrammen ska renoveras.

Under ett seminarium i Almedalen presenterade Sveriges Träbyggnadskansli ett nytt koncept för att renovera miljonprogrammen. Målet är att förbättra området socialt, att göra det billigt och att få energieffektiva bostäder.

– Det skulle vara väldigt intressant att få prova detta i ett område och visa att det fungerar, säger Erik Lindbäck, som driver Lindbäcks bygg.

Han är upphovsman till konceptet, som också innehåller nybyggnad — en förtätning av områdena. Första steget är att bygga en helt ny huskropp, intill de befintliga miljonprogramshusen. I trä förstås. De boende i de hus som renoveras kan då flytta över till det nybyggda, som är högre än de befintliga.

Sen rivs ett gammalt hus och ersätts med ett nytt, på samma grundplatta. Därefter rivs de andra husen och ersätts, även de, med nya.

Husen byggs visserligen nya men på befintlig bottenplatta. Och eftersom de tillverkas i fabrik med hög industrialiseringsgrad blir byggkostnaden relativt låg. Erik Lindbäck beräknar att de kommer att kosta cirka 11 500 kronor per kvadrat att bygga.

Det är priser som tilltalar byggherrarna. Kurt Eliasson, vd för Sabo, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation och ser ett stort behov av nya, hållbara lösningar för miljonprogrammet.

– Det gäller både nyproduktion och renovering, säger Kurt Eliasson.

I Lindbäcks fabrik i Piteå byggs i dag flerbostadshus med sammanlagt 800 lägenheter. 80 procent går på export till Mälardalen. Nu hoppas Erik Lindbäck få testa sin helhetslösning för miljonprogrammet.

– En stor fördel är att de boende kan bo kvar i området och att ungdomar får en chans till ett boende med låg hyra (jämfört med nybyggen), säger Erik Lindbäck.

För han ser som en del av konceptet att erbjuda korttidskontrakt till unga innan husen rivs.