Nyheter

Trafikbuller inte ett hinder för bostadsbyggande

Trafikbuller utgör inte ett hinder för bostadsbyggande, enligt Boverket, som inte avser att ändra i bullerförordningen. Foto: Susanne Bengtsson.

Trafikbuller utgör inte längre utgör hinder för bostadsbyggandet.
Det anser Boverket, och därmed är en ändring i bullerförordningen enligt den förra regeringens förslag inte längre nödvändig och skulle inte möjliggöra fler bostäder.

Den 29 december 2016 presenterade Boverket en delredovisning av det uppdrag att utvärdera bullerförordningen som myndigheten fick i december 2015. Myndigheten fick också under 2016 ett sent tillägg i uppdraget – att göra en konsekvensanalys av ett förslag om ändring i bullerförordningen som den förra regeringen la ut på remiss. 

Boverkets slutsats är att en sådan ändring inte är nödvändig och att trafikbuller ej längre är ett hinder för bostadsbyggande. Riksdagen har uppmanat regeringen att besluta om ändringar i bullerförordningen enligt det förslag som den förra regeringen skickade på remiss, sommaren 2014. Boverket fick i år ett snabbuppdrag att analysera konsekvenserna av en sådan ändring.

Boverket anser att en ändring i bullerförordningen enligt den förra regeringens förslag inte är nödvändig och skulle inte möjliggöra fler bostäder. Boverkets slutsats är också att trafikbuller inte längre utgör hinder för bostadsbyggandet.

– Förslaget som förra regeringen kom med 2014 skulle enligt Boverkets rapport inte hjälpa bostadsbyggandet i Sverige men det riskerar att leda till sämre boendemiljöer, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande från regeringskansliet.