Nyheter

Trafikplats Häggvik prövas inte av kammarrätten

Tilldelningen av trafikplats Häggvik prövas inte av kammarrätten. Det betyder att Trafikverket kan teckna kontrakt med NCC.

Däremot meddelar kammarrätten prövningstillstånd för bergtunnelentreprenaderna på Lovö.

Trafikverket skriver på sin hemsida att kammarrätten i Sundsvall i maj avslagit Hochtiefs ansökan om prövningstillstånd för tilldelningen av entreprenad FSE62 Trafikplats Häggvik.

Förvaltningsrättens dom står därmed fast, och Trafikverket kan teckna kontrakt med NCC, som tilldelades entreprenaden i februari. Kammarrättens beslut kan dock överklagas inom tre veckor.

Vad gäller bergtunnelkontrakten för Norra och Södra Lovö, FSE302 och FSE308, har Kammarrätten meddelat prövningstillstånd. Förvaltningsrätten beslutade i mitten på mars att avslå NCC:s ansökningar om överprövningar av Trafikverkets upphandlingar, där det italienska konsortiet JV Vianini tilldelades kontrakten.

NCC överklagade till kammarrätten som ger prövningstillstånd.