Nyheter

Trafikverket betalar tre miljoner kronor efter förlikning

Nordic Railway Construction Sverige AB och Trafikverket har förlikats i tingsrätten. Foto: Getty Images

Nordic Railway Construction Sverige AB ansåg att de inte fått ersättning för vissa arbeten de utfört för Trafikverkets räkning och ansökte därför om stämning.
Men nu har parterna förlikat sig i domstol och Trafikverket betalar drygt tre miljoner kronor till entreprenören.

Trafikverket och Nordic Railway Construction Sverige AB ingick i maj 2015 avtal om utförandeentreprenad. Entreprenaden omfattade bland annat arbeten med jordschakt för järnväg i samband med en ombyggnation av Hamnbanan Göteborg, Kville Bangård.

Nordic Railway Construction Sverige AB har hos tingsrätten den 1 juni 2018 ansökt om stämning och yrkat ersättning för vissa arbeten som bolaget anser att man inte har blivit ersatta för. Trafikverket bestred käromålet.

Men nu har parterna nått förlikning och Falu tingsrätt stadfäster den. Trafikverket ska betala ut 3 200 000 kronor till Nordic Railway Construction Sverige AB inom 30 dagar från domens datum.