Nyheter

Trafikverket inför tuffare krav mot utsläppen

Trafikverket är landets största investerare i infrastruktur och Trafikverket har infört tuffa krav vid alla entreprenader för att reducera koldioxidutsläppen. 

Deras långsiktiga mål är att bli klimatneutrala år 2045, men i själva entreprenaden ska det vara fossilfritt från 2030.
Den statliga planeringsramen för Trafikverket samlade kostnader för investeringar och underhåll under perioden 2018 till 2029 uppgår till 622,5 miljarder kronor.

– Trafikverkets långsiktiga mål är att bli klimatneutrala år 2045, säger Håkan Johansson, ansvarig för nationell samordning av klimatfrågor i Trafikverket.

För entreprenader som är större än 50 miljoner kronor gäller att koldioxidutsläppen ska reduceras med 15 procent under perioden 2020 till 2024 jämfört med ett utgångsläge satt av Trafikverket. Under perioden 2025 till 2029 ska koldioxidutsläppen reduceras med 30 procent. En reduktion på minst 50 procent gäller för åren 2030 till 2035. Under den sista perioden ska Trafikverket betala entreprenörer bonus om de kan reducera koldioxidutsläppen med upp till 100 procent.

– I själva entreprenaden ska det vara fossilfritt från 2030, säger Håkan Johansson.

Vid entreprenader mindre än 50 miljoner kronor har Trafikverket utformat en annan typ av krav. Då ställs krav på de material och drivmedel som används.

För betong som används i projekt som avslutas 2020 till 2024 kräver Trafikverket att koldioxidutsläppen ska reduceras med 25 procent, jämfört med Trafikverkets jämförvärden. Under perioden 2025 till 2029 är kravet en reduktion med 35 procent.

Byggvärlden väljer att redovisa några av Trafikverkets viktiga klimatkrav. Listan är lång.

    Av: Göte Andersson