Infrastruktur

Trafikverket körde fast – nu ska landshövdingen medla i järnvägstvisten

järnväg med ett tåg i bakgrunden
Regeringen ger Länsstyrelsen i Västra Götalands län och landshövding Sten Tolgfors i uppdrag att sondera förutsättningarna att genomföra åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås. Foto: Getty Images

Trafikverket lyckades inte med regeringsuppdraget att hitta en lösning för att åtgärda järnvägssträckan Göteborg-Borås.
Nu går uppdraget vidare till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och landshövding Sten Tolgfors.

Trafikverket fick i oktober 2023 i uppdrag av regeringen att planera för åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås. Syftet med uppdraget var bland annat att förbättra förutsättningarna för arbetspendling i regionen och anslutningen till Landvetters flygplats.

Men att hitta en lösning var inte enkelt, visade det sig. Västra Götalandsregionen och alla berörda kommuner förutom en ställde sig bakom det förslag som Trafikverket la fram.
Härryda kommun sa tvärt nej och höll fast vid det.

De anser bland annat att den stora nyttan uteblir för Härryda kommun om den nya järnvägen mellan Göteborg–Borås utesluter Mölnlycke som station.

I januari skrev kommunen till regeringen och föreslog att en oberoende medlare skulle kallas in. Ordföranden i Västra Götalandsregionens styrelse Helén Eliasson (S), som lett de lokala samtalen, föreslog att landshövding Sten Tolgfors får uppdraget.

Trafikverket körde fast

Trafikverket har nu vänt sig till regeringen och meddelat att det för närvarande inte finns förutsättningar att komma vidare med planeringsarbetet.

Regeringen ger därför Länsstyrelsen i Västra Götalands län och landshövding Sten Tolgfors i uppdrag att sondera förutsättningarna att genomföra åtgärder på den aktuella sträckan.

– Nu får landshövding Sten Tolgfors i uppgift att försöka hitta en lösning för järnvägen som kan få större uppslutning i regionen. I en länsstyrelses uppgifter ingår att inom sin verksamhet främja samverkan mellan olika aktörer i länet och det finns därför goda skäl att ge länsstyrelsen detta uppdrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Länsstyrelsen ska enligt uppdraget samråda med regionala och kommunala företrädare i Västra Götaland och med Trafikverket.

Uppdraget ska redovisas så snart som möjligt dock senast den 30 augusti 2024 till Regeringskansliet.