Nyheter

Trafikverket stäms på 80 miljoner euro

Foto: Getty Images

Trafikverket har delgivits en stämningsansökan från det italienska bolaget Vianini Lavori S.p.A. med ett yrkande om bland annat 80 miljoner euro i skadestånd.
Stämningsansökan är inlämnad till en domstol i Italien.

Tidigare i år hävde Trafikverket två kontrakt med entreprenören Lovön Samverkan AB, där Vianini Lavori S.p.A. är en av ägarna av bolaget.
Kontrakten gällde projekt E4 Förbifart Stockholm där Lovön samverkan AB haft kontrakt för att bygga tunneldelarna på Lovön. 
Grunden för hävning var kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljöarbetet samt att leveranserna inte uppfyllde kontraktets kvalitetskrav.

– Det stämmer att vi mottagit en stämning från Vianini. Eftersom det är ett skadeståndskrav riktat mot svenska staten ska vi enligt en särskild förordning samråda med Justitiekanslern i dessa fall och vi har redan påbörjat samrådet för att se hur vi går vidare, säger Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket.