Nyheter

Trafikverket största byggherren

Trafikverket visar på det största byggvärdet i Sverige under förra kvartalet.
Just nu har de ovanligt många stora projekt på gång.

13 riktigt stora, vart och ett på minst fyra miljarder och med en sammanlagd budget på 200 miljarder kronor.

Vad har ni för pågående projekt?
– I Stockholm pågår arbetena med den nya pendeltågstunneln Citybanan för fullt. Tunneln går under de centrala delarna av Stockholm och kommer att fördubbla kapaciteten för både pendeltåg, regional- och fjärrtåg till och från Stockholm. Mälarbanans nuvarande två spår byggs ut till fyra från Tomteboda till Kallhäll, vilket gör att pendeltågen kan separeras från övrig tågtrafik. E18 Hjulsta-Kista med sex planskilda trafikplatser och 30 broar i nordvästra Stockholm öppnades för trafik tidigare år. I Norra Länken – norra Europas största vägtunnelprojekt – kommer vi att kunna inviga delen Värtan-Norrtull i november. Tomteboda-Norrtull norrut öppnar våren 2015 och söderut 2016. Det förbättrar framkomligheten och skapar nya möjligheter för regionen, säger Harriet Benlala, kommunikationschef för Stora Projekt på Trafikverket.

Hon berättar också om Marieholmsförbindelsen i Göteborg med ny vägtunnel och ny järnvägsbro över Göta älv, något som kommer att minska sårbarheten i både väg- och järnvägssystemet. Tunneln ingår i Västsvenska paketet, medan bron finansieras genom samverkan regionalt och nationellt samt delfinansiering av EU.

– Vi har också E4 Sundsvall med nya Sundsvallsbron som invigs den 18 december. Det är det största pågående brobygget i Europa just nu. Hallandsåstunneln mellan Båstad och Förslöv invigs i slutet av nästa år. Med den ökar kapaciteten över åsen från fyra tåg per timme till 24, och den möjliga godsvikten fördubblas.

Trafikverket ska också ersätta det gamla signalsystemet för järnväg mot ett nytt som ska vara gemensamt för hela Europa.
– Vi har pilotanläggningar i drift och håller på med projekteringen för kommande sträckor. Vi har också flera projekt i projekteringsfas, som den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen på sträckorna Järna-Linköping och Göteborg-Borås, Västlänken – den åtta kilometer långa järnvägen i tunnel under Göteborg – samt Tvärförbindelse Södertörn och E4 Förbifart Stockholm, avslutar Harriet Benlala

Byggherrar
Företagsnamn Antal projekt Byggvärde, MKR
Trafikverket 83 2 777
Nya Karolinska Solna-förvaltn. 1 2 250
LKAB 9 1 810,3
Iquity AB 1 1 500
Avalanche Capital AB 1 1 500
Trafikverket Region Väst Regionkontor 56 1 428,2
Locum AB 16 1 422,4
TKV Fastighets AB 1 1 000
SSAB Svenskt Stål 1 1 000
Trafikverket Region Öst 10 879,6
Trafikverket Region Mitt 30 836,4

Källa: Byggfakta