Nyheter

Trähus brinner oväntat ofta

Tidskriften Betong har granskat 150 storbränder. Och det visade sig att 77 procent av dem hade trästomme.

Försäkringsförbundet har statistik på bränder inrapporterade från de fyra största försäkringsbolagen: Trygghansa, If, Länsförsäkringar och Folksam, vilket täcker in cirka 90 procent av skadeförsäkringarna i Sverige.

Antalet inrapporterade storbränder (kostnader som överstiger 1,5 miljoner kronor) under åren 2006-2008 ligger på 1 149 stycken.

Tidskriften Betong har granskat tio procent av dessa bränder och spårat vilket material som huset var byggt av.

Av de 150 bränderna var 77 procent trähus, medan tio procent var betong eller tegelhus. Drygt fem procent hade stålstomme och lite över sju bestod av samverkande material.

– Det är anmärkningsvärt höga siffror. Trähusen är mycket färre än betonghusen, ändå är de kraftigt överrepresenterade när det gäller bränder, säger Roger Andersson, chefredaktör för Betong.

Niclas Svensson, är chef för Sverige träbyggnadskansli.

Bör man vara rädd att det ska börja brinna i trähusen?

– Nej, jag har inte sett undersökningen. Men risken att det ska börja brinna i stommen är i stort sett obefintlig, säger Niclas Svensson. Bränder börjar nästan alltid i inredningen.

Niclas Svensson poängterar att byggsystemen oftast är anpassade så att sprinklersystem enkelt kan byggas in i moderna trähus.

Detta tas också upp i tidskriften Betongs artikel där brandingenjör Hans Andersson säger:

— Brandskadorna blir mindre, men vattenskadorna desto större.

Niclas Svensson medger att skadorna blir mer omfattande i trähusen.

– Det är inget att hyckla om. Men sprinklersystemen tar bort risken för övertändning och räddar liv. Minst 95 procent räddas med sprinkler.