Nyheter

Träskrapor tog hem Stora Samhällsbyggarpriset

Under tisdagskvällen delades Stora Samhällsbyggarpriset ut. Och vinnare blev träbyggnadsprojektet Kvarteret Limnologen i Växjö. Projektet omfattar fyra bostadshus med åtta våningar uppförda av trä vid sjön Trummeln i Växjö.

Flera forskningsprojekt har varit kopplade till byggnadsprojektet med studier av processfrågor, kvalitets- och miljöarbete, ekonomi och tekniska lösningar vid byggande i trä. Byggherre har varit Midroc Property Development AB och arkitekt, ArkitektBolaget Kronoberg AB.

Niclas Svensson, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, ser det som ett officiellt erkännande från byggbranschen att modernt träbyggande är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ.

– Modernt träbyggande handlar inte om val av byggmaterial, utan om ett helt nytt sätt att bygga med nya metoder och en effektiv logistik, som innebär radikalt kortare byggtider, lägre kostnader och stora klimatfördelar, säger Niclas Svensson i ett pressmeddelande.

Magnus Skiöld, vd, Midroc Property Development, tycker att de genom Limnologen visat att det både är tekniskt och ekonomiskt möjligt att bygga högt och vackert i trä. Och med både energi- och kostnadsbesparingar.

– Projektet är ett viktigt pionjärarbete och föredömligt exempel när det gäller att skapa en effektiv industriell process och samverkan mellan kommun, byggherre, arkitekt, leverantörer och högskolan.

Juryns motivering löd: ”Arkitekturen visar och uttrycker temat träbyggande genom att exponera trä i fasaderna och de generösa balkongerna vilka bidrar till ett intryck av lätthet. Teknikstudierna visar att man klarar högt ställda krav på ljudisolering och frihet från vibrationer. Produktionen har genomförts under torra förhållanden tack vare en innovativ metod för väderskydd som följer bygget allteftersom det reses. Projektet är ett utmärkt exempel på modernt träbyggande och tillvaratar väl tidigare erfarenheter och bidrar med vidare utveckling.”

Stora Samhällsbyggarpriset delas ut till ”ett byggnadsverk eller en anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhälls byggnads processen”. Det innebär att juryn ska bedöma såväl det färdiga resultatet som den process som har lett fram till det goda resultatet.

Flera av byggbranschens organisationer står bakom priset.

Kvarteret Limnologen i Växjö

Projektet består av fyra åtta våningar höga bostadshus med trästomme och fasader och balkonger i trä. En rad forskningsstudier har varit kopplade till projektet gällande allt från processer, kvalitets- och miljöarbete till ekonomi och tekniska lösningar.

Projektet har planerats inom ramen för ”Den moderna trästaden” och utifrån målet att nå en effektiv industriell process i samverkan mellan Växjö kommun, byggherre, arkitekt, konsulter och entreprenörer.

Byggherre är Midroc Property Development och Martinsons har levererat och konstruerat trästommen till husen med de 134 bostadsrätterna.

Arkitekt är ArkitektBolaget Kronoberg.

2009 tilldelades Limnologen Arkitekturpris och 2008 pris för Utmärkt Modernt Träbyggande.

Övriga nominerade till årets Stora Samhällsbyggarpris var: Förskolan Ugglan i Botkyrka och Sandgrundsparken i Karlstad. Halmstad Arena diskades sedan upphandlingen kritiserats.