Nyheter

Tre bildar bolag för att bygga ny stadsdel i Malmö

Från hästsportanläggning till ny stadsdel: MKB bildar bolag med Skanska och Tornet för att bygga en helt ny stadsdel i Malmö. Foto: Apelöga

MKB Fastighets AB har bildat ett gemensamägt bolag med Skanska Sverige AB och Tornet Bostads­produktion AB,  SMT Malmö Partner Holding AB.
Tillsammans kommer bolaget att utveckla det område i Malmö där Jägersro travbana finns i dag. 

Ambitionen är att bygga 4 000–5 000 bostäder – en mix av flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter samt radhus. Här kommer också att finnas plats för kommersiell verksamhet som när­service och verksamhetslokaler liksom för offentlig service som skolor, förskolor, äldreboende, parkeringshus med mera – allt för att skapa en levande stadsdel.

Områdets nuvarande identitet bygger i hög grad på hästsport och annat idrottsliv och på närheten till naturen. Den nya stadsdelen tar vara på läget och platsens naturliga, gröna förutsättningar och kombinerar det med den moderna teknikens mest spännande möjligheter inom digitalisering, kommunikation och logistik. Fysiskt är det också korta avstånd och goda kommunikationer mellan den nya stadsdelen och resten av Malmö.

Hela projektet förutsätter att Skånska travsällskapet får bygglov för sin planerade anläggning öster om den nuvarande travbanan.
Arbetet med att utveckla området börjar omedelbart, med ambitionen att byggstarten ska ske så snart som möjligt. Området byggs sedan i etapper och beräknas stå klart 2040–2050.

Det nya bolaget kommer att utveckla området och skapa färdiga byggrätter, som det sedan fördelar och avyttrar, huvudsakligen till de tre ägarna men även externt. Bolaget kommer däremot inte själv att investera i byggnader utan bara i infrastruktur: gator, ledningar etc.

En grundbult för exploateringen är att utveckla en hållbar stadsdel, och området blir en plattform för en accelererad utveckling av hållbart byggande. Här kan tre starka aktörer med höga ambitioner förverkliga sina visioner om framtidsinriktade, klimatneutrala lösningar.

Skanska Sverige investerar 300 miljoner kronor i mark för att utveckla den nya stadsdelen. Skanskas investering betalas i etapper fram till planerad byggstart 2025.
– Vi har en lång historia i Malmö och vi vill fortsätta att utveckla staden. I detta område har vi möjlighet att utveckla morgondagens stadsdel vad gäller hållbarhet, sammanhållning och trygghet, säger Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige, i ett pressmeddelande.

Fakta området:

  • MKB köpte området av Skånska Travsällskapet (STS) i november 2017.
  • Tillträde beräknas ske 2022 förutsatt att STS får detaljplan och bygglov.
  • Området omfattar nuvarande Jägersro travbana och parkeringen mellan travbanan och Jägersro Center, totalt 40 hektar.
  • Bolaget SMT Malmö Partner Holding AB ägs till 45 procent av MKB Fastighets AB, 45 procent av Skanska Sverige AB och 10 procent av Tornet Bostadsproduktion AB.