Nyheter

Tre får fängelse för mutbrott

Foto: Susanne Bengtsson.

I dag kom domen i den stora korruptionsrättegången med anknytning till kriminalvården. Den före detta fastighetschefen döms till tre år och två månaders fängelse, två av konsulterna döms till fängelse i tre år och den tredje konsulten döms till samhällstjänst.

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det stora målet rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården.
Den före detta fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän, en av konsulterna, döms för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill.
De två andra konsulterna döms för bland annat grov bestickning.

Tingsrätten har dömt tre av de tilltalade enligt följande: två av de tilltalade har tagit emot mutor om sammanlagt 11,6 miljoner kronor från en tredje tilltalad, i enlighet med en gemensam brottsplan. Brottsplanen har gått ut på att fastighetschefen tecknat avtal för Kriminalvårdens räkning med ett konsultföretag avseende projekteringen av planerade anstalter i Östersund, Haparanda och Härnösand.
I gengäld har konsultföretagets vd ingått skenavtal med ett bolag tillhörigt en nära vän till den före detta fastighetschefen. På så sätt har stora summor kommit att utbetalas till den nära vännens bolag. Betalningarna har alltså bedömts utgöra mutor. Hur en eventuell fördelning av de utbetalade pengarna skulle gå till saknar betydelse.

Dessutom har två tilltalade dömts för grovt mutbrott och medhjälp därtill samt grov bestickning avseende två åtalspunkter där pengar betalats direkt till den före detta fastighetschefen. En av konsulterna har även dömts för grovt bokföringsbrott och den andre för grovt försvårande av skattekontroll.

Samtidigt frias de tilltalade från flera åtal. Det har gällt bland annat ersättning för uppdrag för Skanska avseende anstalten Saltvik i Härnösand och häktet i Sollentuna. Även åtal för grovt mutbrott, medhjälp därtill samt grov trolöshet mot huvudman med anknytning till byggandet av polisens administrativa centrum i Linköping ogillas.
Åklagaren yrkade att betydande summor skulle förverkas hos de tilltalade och hos bolag med anknytning till dem samt att bolagen skulle åläggas företagsbot. Tingsrätten har i huvudsak förverkat de mutor som betalats, med visst avdrag, men har ogillat förverkandeyrkandena i övrigt. Även yrkandena om företagsbot ogillas.

Åklagaren yrkade också att den före detta fastighetschefen och dennes nära vän skulle häktas i samband med att domen meddelades i dag. Tingsrätten har inte funnit skäl att bifalla häktningsyrkandet.

 

Bakgrund

2009 Riksrevisionen granskar Kriminalvården och upptäcker att allt inte gått rätt till vid myndighetens upphandlingar.

2010 Riksenheten mot korruption börjar utreda fallet.

Feb 2012 Åklagaren begär drygt 76 miljoner kronor i kvarstad för att säkra värden av den misstänkta brottsligheten.

7 Feb 2013 Åtal väcks mot fyra personer: En tidigare fastighetschef på Kriminalvården i Norrköping, en konsult som var nära vän med fastighetschefen, en arkitekt och fd vd för ett stort arkitektkontor i Malmö samt en projektledare som företrätt Kriminalvården.

7 jan 2014 Rättegången inleds vid Stockholms tingsrätt.

2 Sep 2014 Dom meddelas.

(Källa: Byggvärlden)