Nyheter

Tre miljoner i böter

Akademiska Hus AB måste betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling gjord av ett dotterbolag.

Detta har Förvaltningsrätten i Umeå bestämt efter ansökan från Konkurrensverket.

Akademiska Hus AB är Sveriges största hyresvärd vid högskolor och lärosäten. Förvaltningsrätten meddelar i en dom att dotterbolaget Akademiska Hus i Norr AB gjorde fel när bolaget inte upphandlade en byggentreprenad enligt LOU. I oktober 2011 ingick bolaget ett generalentreprenadavtal med Rekab Entreprenad AB .

Avtalet avsåg utförande av på- och tillbyggnad av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vid Campus Umeå till ett värde av 39 130 000 kronor.

Konkurrensverket anser att avtalet ingicks utan föregående annonsering och därför utgör en otillåten direktupphandling. Man skriver på sin hemsida att domen är den första i ett mål om upphandlingssakdeavgift där det prövats om Akademiska Hus är skyldigt att följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp. 

Det fastslås i förvaltningsrätten att bolaget och dotterbolaget är skyldiga att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. AHN har uppgått i Akademiska Hus AB och det är därför Akademiska Hus AB som ska ansvara för den otillåtna direktupphandlingen som skett, skriver Förvaltningsrätten i sin dom.

– Domen visar att det är viktigt att Konkurrensverket har effektiva sanktionsmöjligheter när ett statligt bolag inte vill följa lagen om offentlig upphandling, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson i en kommentar.