Nyheter

Tre nya kontrakt till Consto Sverige

Schenkers nya kontor i Södertälje. Illustrasion: Liljewall arkitekter.

Nyligen har Consto fått kontrakt på tre projekt till ett sammanlagt värde av cirka 900 miljoner svenska kronor.

För ett år sedan tillträdde Christer Lund som ny koncern-vd för Consto AB. Han gick från Peab till den norska koncernen där han skulle få det övergripande ansvaret för hela Constos svenska verksamhet. 

Nu är han nöjd med att presentera tre nya projekt. Consto har fått kontrakt på en logistikanläggning och två bostadsprojekt.

– Det är spännande uppdrag som vi ser fram emot att sätta igång med. Vi är ödmjuka och tacksamma för att Schenker valt oss som samarbetspartner för sin nya anläggning i Södertälje. De övriga två uppdragen är för Magnolia Bostad, som vi har samarbetat med de senaste åren, och vi ser fram emot att vidareutveckla vårt fina samarbete med dem, säger Christer Lund. 

Ferdinand 9, Stockholm: I Spånga i Stockholm ska Consto bygga U-formad byggnad med 141 lägenheter, 86 omsorgsboenden, en Coop-butik och garage åt Magnolia Bostad. Arbetet har redan startat och projektet ska vara färdigställt under fjärde kvartalet 2023. Kontraktet är värt 450 miljoner kronor.

Schenker AB, Södertälje: I Almnäs industriområde i Södertälje ska Schenker bygga en ny logistikanläggning. Constos totalentreprenad är på närmare 270 miljoner kronor och omfattar bygg-, anläggning- och installationsarbeten på terminalområdet där det blir en terminalbyggnad och kontorslokaler. Den totala byggnadsytan är på 17 500 kvm. Grundläggningen planeras inledas i mars 2020. Färdigställande har satts till december 2021.

Sportflygare, Örebro: I Södra Ladugårdsängen ska Consto uppföra 180 lägenheter, fördelade på fem byggnader samt garage under marken, för uppför Magnolia Bostad. Totalentreprenaden är värd 195 miljoner kronor. Byggstart sker i dagarna och bostäderna ska vara klara under andra kvartalet 2022.

    FAKTA:

  • Consto AB ingår i den norska entreprenörkoncernen Consto, som har regionala verksamheter i hela Norge.
  • Bolaget grundades 2006 och huvudkontoret ligger i Tromsö. Det svenska huvudkontoret finns i Karlstad.
  • Den svenska verksamheten består av moderbolaget Consto AB och dess dotterbolag Consto Väst AB och Consto Öst AB.
  • Koncernen har 1000 anställda i Norge och Sverige.
  • källa Consto