Nyheter

Tre pristagare delar på Sveriges största byggpris

Från vänster: Åsa Söderström Winberg, Hans Pétursson, Raid Karoumi, Tara Woods, Niklas Sörensen. Foto: Truls Busch.

På Rambolls Engineering for life-gala delades Sveriges största byggpris ut – Sigge Thernwalls stora byggpris. I år har tre pristagare fått dela på en miljon kronor.  

Raid Karoumi, professor och chef för avdelningen för bro- och stålbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, tilldelades 700 000 kronor bland annat för att han ”höjt nivån och kvaliteten inom forskningen om brodynamik, instrumentering och broövervakning”.

Priset ges till eldsjälar som med nytänkande lösningar lyckats ta sin och andras forskning från teori till praktik och därmed bidrar till samhällsnytta. Tre vinnare som alla verkar för forskning och utveckling inom anläggningsteknik fick dela på 1 miljon kronor. 

– Årets pristagare har vågat ifrågasätta gamla tankesätt för nya och smartare lösningar. De har bidragit med konkreta resultat som kommer till nytta för många, både de som ska skapa och till oss som ska använda det som skapats – alla vi som använder infrastruktur. De har tagit inspiration från internationellt håll och anpassat efter svenska förhållanden, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige och en av ledamöterna i priskommittén.

Prisutdelning ägde rum på Winterviken i Stockholm torsdagen den 26 april.

Vinnarna av priset:

Raid Karoumi, professor och chef för avdelningen för bro- och stålbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 700 000 kronor.

– Priset bekräftar nyttan med det arbete som jag och min fantastiska forskargrupp gör både när det gäller utbildning och forskning. Vi bedriver forskning i nära samband med Trafikverket och konsulter. Det garanterar att forskningsresultaten kommer till praktisk nytta. Det är verkligen ett teamwork och jag har fantastiska medarbetare, säger Raid Karoumi.

Hans Pétursson, teknisk doktor från Luleå Tekniska Universitet och stålbrospecialist vid Trafikverket i Borlänge, 200 000 kronor.

– En bro ska stå i 120 år, men våra försök med integrerade landfästen visade att bron skulle klara att stå i 300 år. Det blir även en minskad miljöpåverkan med mindre material, och dessutom lägre underhålls- och investeringskostnader. I detta projekt har forskning blivit något användbart för samhället, säger Hans Pétursson.

Tara Wood, teknisk doktor från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och ledande specialist och teknisk affärsutvecklingsansvarig för geoteknik och mark vid NCC Infrastruktur, 100 000 kronor.

– När man kommer med något som är nytt inom anläggningsbranschen blir många nervösa, de vill ha trygghet. Det gäller att försöka paketera informationen så att de kan ändra sin åsikt. Det har jag lyckats med inom flera olika områden. I vissa fall har svensk standard ändrats, och ibland har man kommit till insikt att man kan ändra hur man gör saker. Priset är ett erkännande över att mitt arbete betyder något, säger Tara Wood.

Motiveringar:

Raid Karoumi tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för sitt excellenta sätt att utveckla avdelningen för bro- och stålbyggnad på KTH och för att han har drivit fram forskningsfronten i både nationella och internationella sammanhang och därvid höjt nivån och kvaliteten inom forskningen om brodynamik, instrumentering och broövervakning. Hans forskning har lett fram till konkreta resultat som har kommit till nytta för ägare och förvaltare av broar och direkt kan nyttjas i det praktiska konstruktionsarbetet hos konsulter och byggare. Han har också byggt upp en masterutbildning i brobyggnad av högsta klass och är en mycket omtyckt lärare och handledare.

Hans Pétursson tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för sitt tillämpade forskningsarbete kring broar med integrerade landfästen. Han har studerat internationell forskning på detta område och anpassat beräkningsmodeller och metodik efter svenska förhållanden. Som ett led i arbetet konstruerade han en fyrtio meter lång samverkansbro med integrerade landfästen över Leduån strax söder om Umeå, vilken instrumenterades och följdes upp med avseende på såväl trafik- som temperaturlaster. Detta möjliggjorde analys av överensstämmelse mellan beräkningsmodell och verklighet och resultaten från dessa mycket framgångsrika fältförsök har vunnit internationell spridning.

Tara Wood tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för att hon genom att driva svenska och internationella geotekniska nätverk har möjliggjort implementeringen av ny grundläggningsteknik i Sverige. Det gäller allt ifrån energipålar, till permanenta slitsmurar och nya lösningar för stabilisering av djupa schakter. Hon kombinerar en bred och djup teoretisk förståelse med ett praktiskt fokus och vågar ifrågasätta gamla tankesätt. Hon har härigenom medverkat till att optimera anläggningsbyggandet genom lösningar som kombinerar säkerhet, byggbarhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.