Nyheter

Tre vindkraftprojekt <br></br> får 234 miljoner

Tre stora vindkraftprojekt får sammanlagt 234,1 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten. De lyckliga bolagen är Arise Windpower, o2 Vindkompaniet och Svevind.

Energimyndigheten anser att de tre projekten är stor betydelse för vindkraftutbyggnaden i Sverige och kommer att driva på utvecklingen av billigare vindkraftverk . De tre vindkraftetableringarna medför investeringar om

3,6 miljarder kronor. Energimyndigheten bidrar med 234,1 miljoner. Pojekten berör vindkraftetablering i fjällmiljö och i skogsområden samt utvecklandet av ett avisningssystem för vindsnurror.

— Den kunskap och erfarenhet som byggs upp i olika projekt ger en industriell utveckling som skapar jobb och ekonomisk tillväxt, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

I Markbygden utanför Piteå ska Europas största vindkraftpark med 1 101 vinsnurror byggas det kommande decenniet.

Svevind AB får 115 miljoner kronor för att, trots det kärva ekonomiska läget, kunna bygga 12 vindkraftverk på på Dragaliden i Piteå kommun samt 20 stycken på Gabrielsberget i Nordmaling. De fungerar som ett pilotprojekt inför den stora utbyggnaden i Markbygden och det är enligt Energimyndigheten därför det är viktigt att satsningarna kommer till stånd. Vindkraftparken i Dragaliden är även tekniskt banbrytande med 138 meter höga vindkrafttorn.

Att bygga vindkraftparker i kallt klimat ställer särskilda krav. O2 Vindkompaniet får 69,1 miljoner kronor för att utveckla ett avisningssystem för vindkraftturbiner i fjällmiljö. Företaget ska även göra ismätningar.

Nedisningsmätningarna och prototyptesterna ska utföras på de två kölddrabbade platserna Bliekevare och Aapua. Målet med projektet är att avisningsutrustningen när den är färdig ska monteras på de 30 vindkraftverk som ska byggas på Glötesvålen i Härjedalen.

Allt fler vindkraftparker etableras i skogsmarker. Arise Windpower får 50 miljoner kronor för att utveckla sina vindkraftetableringar i skogsmiljö på tre skilda platser: Oxhult, Karlskrona och Mönsterås.

Därmed ska Arise kunna studera och jämföra de tre olika skogsprojekten på väst-, syd- och ostkusten och se hur de exempelvis påverkas av olika vindförutsättningar och terrängförhållanden.

Fakta / Energimyndighetens stöd till vindkraften

De 234,1 miljoner kronorna delas ut inom Energimyndighetens satsning Pilotprojekt på vindkraftområdet, vilken har en budget på 350 miljoner kronor för perioden 2008-2012.

Totalt har 23 sökande sökt medel för 870 miljoner kronor inom satsningen.

Tidigare har projektet Storrun i Krokoms kommun beviljats 26 miljoner kronor i stöd samt kunskapsprogrammet Vindval 35 miljoner kronor.