Nyheter

”Trenden är nedåt” på bostadsmarknaden

Foto: Susanne Bengtsson

Valueguards bosprisstatistik visade på fortsatt sjunkande bostadspriser i december, -2,0 procent från december och -0,9 procent säsongsrensat. I närtid tyngs priserna av ett fortsatt högt utbud, medan det skärpta amorteringskravet kan få fler att vilja göra affär i början av året, enligt analytiker. Dessutom kommer bostadspriserna i januari att lyftas av en stark säsongseffekt.

–  Vi hade förväntat oss en nedgång för bostadsrätter i Stockholm och det blev ungefär som vi antagit. Trenden nedåt har fortsatt, vilket också var i linje med konsensus, säger Stefan Mellin, analytiker vid Danske Bank, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han spekulerar dock i att det kan komma en stabilisering i januari-februari, när köpare kan vilja hinna göra affär innan det nya amorteringskravet träder i kraft den 1 mars.

–  Annars är trenden nedåt, säger han.

Han tillägger att Riksbanken än så länge inte är oroade över boprisnedgången, men om den fortsätter kan det komma att få större effekter på ekonomin och tillväxten. Detta i sig dämpar också inflationen, men samtidigt kan sjunkande bostadspriser också leda till en svagare krona, vilket drar i andra riktningen.

Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström skriver i en kommentar att det finns en ”tydlig risk” för ytterligare nedgångar i närtid, men att Nordea fortsatt räknar med stabila priser längre fram.

– Det är ännu för tidigt att göra någon meningsfull prognos på januariutfallet eftersom antalet transaktioner har varit lågt under de första två veckorna. Indikatorer tyder emellertid på att utbudet av både befintliga och nya bostäder är fortsatt relativt högt vilket kan sänka priserna ytterligare något de närmaste månaderna, skriver han.

På lite längre risk räknar Nordea fortsatt med stabila priser, eftersom det är svårt att se någon mer markant nedgång så länge som bolåneräntorna är så låga.

Swedbanks analytiker Ingrid Wallin Johansson påpekar i ett marknadsbrev att säsongseffekten drog ned bostadspriserna i december och att de sjönk mindre säsongsjusterat. Hon noterar också att fastighetsmäklare rapporterar att köpare återvänt till marknaden i januari, med fler visningsbesökare.

Swedbank fortsätter att räkna med en stabilisering av bostadspriserna under 2018, med månadsförändringar runt noll under våren. Redan i januari kommer säsongsmönstret att lyfta bostadspriserna.

Tore Stramer, chefekonom vid Nykredit, skriver i ett marknadsbrev att han tror att bopriserna kan falla upp till 25 procent.

– Under 2018 räknar vi en fortsatt tydlig nedgång för priserna på bostadsrätter i Stockholm. Ett prisfall på upp emot 25 procent på bostadsrättsmarknaden i Stockholm är ingen omöjlighet, skriver han.

Han noterar att bostadspriserna fortsatte ned i december, enligt statistik från Valueguard. Totalt har priset på bostadsrätter i Stockholm fallit 11,6 procent sedan i augusti.

Först och främst har utbudet av lägenheter till salu ökat dramatiskt samtidigt som en rekordhög byggaktivitet kan komma att fortsätta att öka utbudet. Dessutom räknar en majoritet av hushållen nu med sjunkande bostadspriser, ett tydligt skifte från för några månader sedan då en majoritet i stället räknade med stigande priser.

–  De sjunkande prisförväntningarna måste givetvis ses i ljuset av att bostadspriserna faktiskt faller. Men en del av förklaringen är också att bostadspriserna ligger runt rekordhöga nivåer i förhållande till inkomst. Det betyder att färre svenskar har råd och vill köpa en bostad just nu. Sist men inte minst kommer nya kreditåtstramningar att införas i mars, skriver Tore Stramer med hänvisning till det skärpa amorteringskravet.

Även om Nykredit alltså tror att bostadspriserna i Sverige fortsätter ned så tror de inte att botten helt kommer att gå ur marknaden.

– Den svenska ekonomin befinner sig i en bra ekonomisk återhämtning med stigande inkomster och sysselsättning. Räntorna är dessutom fortsatt mycket låga. Det är också värt att notera att prisfallet sker från en rekordhög nivå. Även om priserna sjunker cirka 25 procent kommer prisnivån även fortsatt att vara förhållandevis hög i ett historiskt perspektiv.
 

Johan Bahlenberg

Nyhetsbyrån Direkt