Nyheter

Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad får stark miljöprofil

Påbyggnaden görs på två av fyra huskroppar och husen kommer att rymma totalt 8 800 kvadratmeter kontorsyta.

Nu levererar Martinsons totalt 2 300 kubikmeter KL-trä och limträ till påbyggnaden av gamla Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Eftersom det redan från början stod klart att Trikåfabriken skulle ha en tydlig miljöprofil, styrde beställaren Fabege mot trä redan från början.

– Trä är det ultimata materialet för påbyggnader av det här slaget. Tack vare byggdelarnas styrka i förhållande till dess låga vikt kan påbyggnaden göras utan dyra och tidskrävande stom- och grundförstärkningar, säger Robert Hortlund, projektledare på Martinsons.

Den anrika Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad uppfördes 1928 och har fram tills idag rymt allt från tillverknings- till tjänsteföretag . I veckan inleds om- och påbyggnaden av byggnaden, något som kommer att resultera i ett nio våningar högt, modernt och miljöcertifierat kontorshus, KL-trä och limträ. 

– Det är ett enormt häftigt projekt. En stor utmaning är trängseln runt byggnaden som är omgiven av hårt trafikerade gator. Men genom att använda flexibla och snabbmonterade material som KL-trä och limträ, kommer vi att minimera både byggstöket och byggtiden, säger Robert Hortlund, projektledare på Martinsons.

Ombyggnationen av Trikåfabriken är ett led i arbetet med att omvandla platsen från industriområde till en levande stadsdel. Trikåfabriken utgörs av fyra huskroppar runt en stor innergård som kommer att täckas av ett glastak. Förutom kontor kommer byggnaden också att rymma café och garageplatser. Byggnaden kommer också miljöcertifieras enligt Breeam-se, en av de hårdaste miljöklassningarna.

– Huset ska ha en tydligt grön profil. Alla fönster i den befintliga byggnaden ersätts och en del av energin kommer att genereras genom solpaneler på taket. Bland hyresgästerna märks Naturvårdsverket som givetvis uppskattar husets inriktning mot hållbarhet i allt från material till energiförsörjning, säger Peter Öberg, projektledare för entreprenören Arcona.

Trikåfabriken ska stå färdig för inflyttning under våren 2019.

Jenny Marcuson Fors