Nyheter

Triss i ”Excellent”

Aitio Vivaldi i Helsingfors är certifierad enligt Breeam Excellent. Foto: NCC.

NCC:s byggnad Aitio Vivaldi är den första finländska byggnad som har belönats med ett Breeam ”Excellent” certifikat. Den Helsingforsbaserade kontorsbyggnaden är den tredje i Skandinavien som beviljats ett Breeam-certifikat på denna nivå.

NCC har utvecklat två av de tre Breeam Excellent-byggnaderna i Skandinavien, utöver Aitio Vivaldi även Koggen 2 i Malmö. – Vi Breeam-certifierar alla våra egenutvecklade kommersiella projekt då miljöcertifieringar är viktiga för fastighetsinvesterare, säger Carola Lavén affärsområdeschef, NCC Property Development, i ett pressmeddelande.

Ett stort antal miljöfrågor har betraktats i planeringen och byggskedet av Aitio Vivaldi. Till exempel är energieffektiviteten och driftskostnaderna minskade genom noggrann design och solpaneler. Den lokala miljön och gröna profilen av byggnaden stärks av fågel-och fladdermusbon som har placerats på det gröna taket.

Lokalerna utvecklas i enlighet med konceptet ” Future Office by NCC ”, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för kunden.

Breeam är ett globalt ledande certifieringssystem som anses vara det mest krävande systemet för fastigheters miljöbedömning. Det utvärderar miljöprestanda i tio olika kategorier. Förutom energianvändning, gynnar Breeam materialval, hantering av avfall och kvalité på inomhusmiljö, samt låg vattenförbrukning, bevarande av biologisk mångfald och möjligheter att resa med kollektivtrafik, cykel eller till fots.