Nyheter

Trivselhus energibantar småhusen

Tuffare energikrav får Trivselhus att sätta solfångare på taket. <br></br> — Vi håller på att testa ett nytt koncept utan bergvärme för att klara de nya energikraven, säger Bo Bengtsson, tekniker på Trivselhus.

Huset har ett välisolerat klimatskal, FTX-värmeåtervinning samt solfångare på taket och till skillnad från Trivselhus andra husmodeller saknar det så kallade Sunlight-huset radiatorer och golvvärmeslingor.

Boverkets skärpta energikrav för nybyggda hus som trädde i kraft den 1 februari för att bli tvingande från den 1 januari nästa år sätter särskild press på de eluppvärmda husen. Energiförbrukningen kommer i stort sett att halveras. För två år sedan lanserade Trivselhus ett småhusalternativ med bergvärme som klarar Boverkets strängare energikrav.

— Det är inte alltid som det passar med bergvärme, så därför behöver vi ytterligare ett energisnålt alternativ, säger Bo Bengtsson.

Ett första Sunlight-testhus har byggts upp i Bankeryd utanför Jönköping där tekniken ska testas fram till juni i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

— Vi valde att bygga upp ett litet enplanshus, då de är de svåraste att få ner energiförbrukningen i, säger Bo Bengtsson.

Huset i Bankeryd har en energiförbrukning på 40 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter och år och klarar därmed med råge Boverkets nya krav som ligger på 55 kWh i södra Sverige. I det bergvärmeuppvärmda huset är återbetalningstiden omkring åtta till tio år. För det nya solvärmehuset ligger återbetalningstiden snarare på det dubbla, närmare 20 år. Det är dock inget som bekymrar Bo Bengtsson som påpekar att de tekniska lösningarna i Sunlight-huset har betydligt längre livslängd än bergvärmepumpar.

Trivselhus har tagit fram fem olika planlösningar, men konceptet kan tillämpas på de flesta av företagets småhus.

Fakta / Tuffare energikrav för elberoende hus

Energikraven är uppdelade i tre klimatzoner. Eluppvärmda bostäder får maximalt förbruka 55 kWh i södra zonen, 75 kWh i mellanzonen och 95 kWh för norra zonen.

De tidigare kraven som får tillämpas till och med slutet av 2009 låg på 110 kWh i södra Sverige och 130 kWh i norr.

Bostäder som värms upp med fjärrvärme, pellets eller ved får förbruka 110 kWh per kvadratmeter och år i södra zonen, 130 kWh i mellanzonen och 150 kWh i norra zonen.