”Trodde att beslutet var förankrat”

”Trodde att beslutet var förankrat”
Arenamålet. Åklagaren bedömer Solnas före detta stadsdirektör Sune Reinholds extraarbete som "förtroendeskadlig bisyssla".
På måndagen inleddes huvudförhandlingarna vid Svea Hovrätt i det så kallade Arenamålet. Åklagaren bedömer Solnas före detta stadsdirektör Sune Reinholds extraarbete som ”förtroendeskadlig bisyssla”.

Chefsåklagare Alf Johansson yrkar på att de åtalade har medverkat till bestickning i samband med bygget av den nya nationalarenan i Solna genom att betala Solnas före detta stadsdirektör Sune Reinhold för arbete som han utfört vid sidan av sin roll som kommunens högste tjänsteman. Solna tingsrätt delade inte den uppfattningen utan friande fem av de sex åtalade i maj 2012.

Däremot dömdes Sune Reinhold för att ha tagit emot mutor. Han överklagade domen till hovrätten. Sune Reinhold avled i somras, men hans dödsbo har valt att driva hans överklagande vidare. Även åklagaren har överklagat domarna och vill se en straffskärpning.

Måndagens förhandlingar i rättssalen kom främst att handla om just Sune Reinhold, hans roll i projektet – dels som stadsdirektör i Solna men också som ordförande i Råstabolaget – samt om ersättningen för hans bisysslor. Åklagarens huvudlinje är att Reinhold fått otillbörlig belöning till ett värde av totalt cirka 900 000 kronor, och att kommunen inte känt till hans konsultarvode. Huruvida beslutet om Reinholds ersättning var förankrat och känt i kommunledningen eller inte är en central fråga, som både åklagare och de tilltalade återkom till i sina sakframställningar under den inledande dagen.

– Jag menar att ingen annan i kommunen än Lars-Erik Salminen kände till Sune Reinholds ersättning, säger Alf Johansson.

Straffrättsligt sett så är det ersättningen för hans arbete som allt handlar om.

– Man får ha hur många bisysslor man vill. Men man får inte ta betalt för dem. Enligt min bedömning har det här handlat om en förtroendeskadlig bisyssla.

Advokat Hans Strandberg, som företräder Sune Reinholds dödsbo, säger att Sune Reinhold inte haft någon fördold agenda och att arbetsuppgifterna legat utanför hans roll som stadsdirektör. Dessutom har arbetet utförts i samråd med hans arbetsgivare, kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Salminen.

– Han har utgått ifrån att han haft samtycke, säger Hans Strandberg.

Lars-Erik Salminen, i sin tur, menar att han Kommunfullmäktige godkänt Sune Reinholds dubbla roller. Genom sin advokat, Per E Samuelsson, hänvisar han till ett beslut i Kommunfullmäktige, där fullmäktige biföll Kommunstyrelsens förslag om att utse Sune Reinhold till ledamot i styrelsen för Råstabolaget.

– Genom det beslutet visade Kommunfullmäktige att det inte ingick i Sune Reinholds arbetsuppgifter att vara styrelseledamot i ett av kommunen delägt bolag. Genom beslutet accepterade man hans bisyssla och staden godkände den intressekonflikt som åklagaren menar är otillbörlig, säger Per E Samuelsson.

Även Erik Paulsson, fastighetsentreprenör, trodde att beslutet om ersättning till Sune Reinhold var förankrat i kommunen.

– Det var avgörande för Erik Paulsson att Sune Reinhold hade sin chef med sig när frågan om ersättning dök upp på ett informellt möte i Båstad. Därmed tog han för givet att det var förankrat i Solna kommun, säger Paulssons advokat Leif Gustafson.

Rättegången fortsätter på tisdagen med ljuduppspelningar från förhören i tingsrätten. Åklagaren har kallat tre nya vittnen som ska höras nästa vecka.

Slutpläderingar äger rum den 4 oktober.