Rapport

Befarar fortsatt nedgång 2024

Jesper Göransson, vd på Peab.
Jesper Göransson, vd på Peab. Foto: Peab

Peabs resultat före skatt för det sista kvartalet sjönk till 31 miljoner kronor (818). För helåret landar resultatet på närmare 1,9 miljarder (cirka 2,7). Marknaden är tudelad, menar koncernchef Jesper Göransson, det man tappar på bostadsbyggandet tar man till viss del igen på anläggning och offentligt husbyggande.

Det sista kvartalet redovisar Peab en nettoomsättning på cirka 15,6 miljarder kronor, mot cirka 17 miljarder för samma kvartal 2022. Rörelseresultatet sjönk till 133 miljoner kronor (853) och resultat per aktie till -0,25 (1,89), men orderingången ökade till cirka 10,53 miljarder kronor (cirka 10,45).

Tudelad marknad

För helåret 2023 minskande nettoomsättningen till cirka 58,8 miljarder kronor från cirka 63,1 miljarder för 2022. Rörelseresultat minskade till cirka 1,9 miljarder kronor mot 2022-års cirka 2,7 miljarder. Orderingången landade på cirka 45,1 miljarder kronor mot cirka 53,3 för 2022 och resultat per aktie uppgick till 4,92 kr (6,98).

– 2023 kännetecknades av den tudelade marknaden. Den kraftigt försämrade bostadsmarknaden påverkade Peabs bostadsbyggande, samtidigt som offentligt husbyggande, anläggning och beläggning fortsatte att uppvisa en god utveckling. Det visar på styrkan i vår breda affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring nära kunden, säger Jesper Göransson.

Förväntad nedgång 2024

Enligt Jesper Göransson förväntar man sig en nedgång av byggmarknaderna i Sverige och Finland under 2024, men marknaden i Norge förväntas bli stabil. Han skriver i vd-ordet att det för närvarande knappt startas några nya bostadsprojekt alls, vilket är oroande med tanke på det underliggande behovet. ”Frågan om hur den långsiktiga hanteringen av bostadsförsörjningen bör se ut, framför allt i Sverige, är viktig att bringa klarhet i. Samtidigt kan vi för Peabs del konstatera att vi har en väldimensionerad byggrättsportfölj i attraktiva lägen och i avvaktan på att marknaden återvänder vidareutvecklar och förbereder vi projekt inför framtida starter.”