Nyheter

Trotjänarna ska rädda bolagen ur krisen

Finanskrisen och lågkonjunkturen har skakat om byggbranschen ordentligt. Nu är det fyra trotjänare som ska leda de största byggbolagen ur krisen. Samtliga koncernchefer har rekryterats internt och har många år inom sitt företag.

NCC:s koncernchef Olle Ehrlén har jobbat på NCC i 35 år. Skanskas koncernchef Johan Karlström har jobbat på sitt företag i 20 år. JM:s koncernchef Johan Skoglund har jobbat 22 år för företaget. Mats Paulsson är både koncernchef och grundare av Peab, och startade sitt företag för 49 år sedan.

Det är alltså fyra gamla trotjänare som sitter i ledningen för Sveriges fyra största byggbolag.

Sverker Martin-Löf, styrelseordförande för Skanska, tycker att det är ett styrketecken att alla fyra byggbolag har lyckats internrekrytera.
— Det tyder på att de sköter successionsplaneringen. Det är en jätteviktig fråga som jag tror alla styrelser ägnar stor kraft åt, säger han.

Han tycker att det är en fördel om ledarkandidater kan rekryteras inifrån.
— Jag ser det som en stor fördel om kandidaten uppfyller övriga kriterier. Det är en styrka om man har varit i bolaget, då har man inte den biten kvar, att lära sig bolaget, säger han.

Även bygganalytikerna Jonas Andersson på ABG Sundal Collier och Niclas Höglund på Swedbank tror att det är en fördel för bolagen att de nu leds av veteraner.

— Det är en viktig styrka för bolagen. Det gör att de i min värld kommer att hantera situationen relativt snabbt. De har bromsat in bostadsbyggandet tidigt, säger Niclas Höglund.

De fyra koncerncheferna var med på ledande befattningar i sina bolag även under den förra byggkrisen, i början av 90-talet. Det tror bygganalytikerna är en fördel.
— De har sett att det har gått väldigt snabbt neråt förut. Jag ser erfarenhet som styrka, säger Niclas Höglund.

Men det finns en risk för alltför stor sentimentalitet när företagsledarna måste säga upp personal, tror Jonas Andersson.
— Det är inte bra att vara alltför sentimental, men de verkar ha tagit i ordentligt i NCC och JM, så de verkar inte vara handlingsförlamade, säger Jonas Andersson.

Niclas Höglund tror att trotjänarna kan vara en del av förklaringen till varför byggbolagen har varit försiktiga med att växa under de senaste åren.

— De har fokuserat på lönsamhet. Skanska och NCC har inte vuxit lika mycket som marknaden under de senaste åren och lönsamhetsnivåerna för alla fyra bolagen har sett väldigt bra ut sen år 2000, säger han.

Men egentligen tror Niclas Höglund att det är viktigare för byggbolagen att de har bra platschefer än bra koncernchefer.
— I slutet av dan, hur bra ett projekt blir är mer beroende av platscheferna, säger han.

Olle Ehrlén, koncernchef på NCC, upplever nu en tuff tid med minskad efterfrågan och stora personalminskningar.
Har du bättre förutsättningar att leda NCC ur krisen för att du är en gammal trotjänare på företaget?
— Jag tror att jag kan dra nytta av mina erfarenheter, säger han.

Skanskas koncernchef Johan Karlström ser sina erfarenheter av fler lågkonjunkturer som en styrka. Och han ser likheter mellan dagens situation och krisen i början av 90-talet.
— Den stora likheten är att när väl krisen kommer, så kommer den väldigt snabbt och mycket dramatiskt. Så var det förra gången och så ser det ut nu.

De ska rädda bolagen ur krisen

Johan Karlström – 20 år på Skanska

Johan Karlström, vd och koncernchef för Skanska, började i företaget redan 1983, medan han studerade till civilingenjör på KTH. Genom åren i företaget har han haft flera olika roller, bland annat platschef, kalkylchef, projektingenjör, projektchef, regionchef och USA-chef.

Under 90-talet lämnade han Skanska under fem år för att jobba som vd på BPA, men sedan 2001 har han suttit i Skanskas koncernledning. Under den förra byggkrisen var han avdelningschef i Stockholm samt Norrlandschef.

Olle Ehrlén — 35 år på NCC

Olle Ehrlén anställdes på NCC:s planeringsavdelning 1973. Sedan dess har han innehaft olika befattningar, bland annat avdelningschef, affärs- och teknikutvecklingschef, byggstabschef och regionchef.

Han blev Sverigechef 2001 och koncernchef i februari 2007.

Mats Paulsson — 49 år på Peab

Mats Paulsson, vd och koncernchef på Peab, startade 1959 tillsammans med sin bror Erik byggföretaget när han endast var 14 år gammal. Då var bolagets affärsidé att hjälpa lantbrukare med soptömning och renhållning.

Johan Skoglund — 22 år på JM

Johan Skoglund har varit vd och koncernchef på JM sedan 2002. Men han anställdes redan 1986 och under sina 22 år på företaget har han hunnit jobba som platsingenjör, projektledare, regionchef och affärsenhetschef.

Under förra byggkrisen var han projektledare på JM.