Nyheter

Tuff start på året för JM

Johan Skoglund, vd på JM. Bild: Susanne Bengtsson.

JM:s intäkter minskade det första kvartalet med drygt tolv procent till 3 337 miljoner kronor. Förklaringen är de lägre start- och prisnivåerna för projekt i Stockholm, enligt vd:n Johan Skoglund.

I kvartalsrapporten redovisar JM även ett minskat rörelseresultat; 406 miljoner kronor, att jämföra med 483 miljoner kronor för samma kvartal förra året. Räntabiliteten på eget kapital för de tolv senaste månaderna uppgick till 20,3 procent (23,3) och resultatet per aktie under det första kvartalet till 4,40 kronor (5,20). Antalet sålda bostäder ökade däremot till 1 261, att jämföra mot förra årets 805.   

I vd-ordet skriver Johan Skoglund att JM hade en fortsatt stark efterfrågan under inledningen av året med mycket god försäljning på samtliga bolagets marknader, vilket också har inneburit en god nivå av produktionsstartade bostäder. ”Intäkter och resultat dämpas av de lägre start- och prisnivåerna för projekt startade i Stockholm under de senaste åren”, skriven han och påpekar också att ledtiden är flerårig för JM:s affärer.

Johan Skoglund konstaterar att utbudet av nyproducerade bostäder på marknaden har minskat i Stockholm och i övriga Sverige under det första kvartalet, samtidigt som transaktionsvolymen har fortsatt öka. Den underliggande efterfrågan för bostäder på JM:s marknader bedömer han som fortsatt god. 

”Boknings- och försäljningsnivån är hög i den pågående produktionen av bostäder på samtliga våra marknader. Detta ger fortsatt bra förutsättningar för produktionsstarter av bostäder och stabilt kassaflöde framöver. Förutsatt att marknaden är fortsatt positiv vidhålls bedömningen om goda möjligheter att nå en ökad nivå på produktionsstarter under 2021 jämfört med 2020, utifrån planförutsättningarna i byggrättsportföljen, med tyngdpunkt under andra halvåret”.

I ett annat pressmeddelande på onsdagen meddelar JM att man säljer två hyresfastigheter i Stockholm till SPP Fastigheter för 1,3 miljarder kronor. Resultatet i affären uppgår till 390 miljoner kronor.

– Det är glädjande att marknaden fortsätter utvecklas positivt och att efterfrågan är stor för våra nyproducerade hyresrättsfastigheter. Det ger oss möjlighet att avyttra färdigutvecklade fastigheter på egen mark, vilket kompletterar vårt långsiktiga ägande av tomträtter i det samägda bolag som bildades under slutet av förra året. Målsättningen att öka volymerna inom hyresrättssegmentet kvarstår och dessa avyttringar skapar förutsättningar för att investera i nya projekt, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef på JM Fastighetsutveckling.