Nyheter

Tuff strid om gröna stödpengar

Många förväntas söka de öronmärkta miljonerna för hållbara städer. Projekt som kan visa på en genomtänkt organisation ligger bra till.

– Vi hoppas att många kommer att söka, men få kommer att vara kallade. Det är i sammanhanget rätt så lite pengar som kommer att delas ut, säger Peter Örn, ordförande för delegationen för hållbara städer.

Därmed är det bara de vassaste projekten som kan räkna med att få pengar. Sammanlagt 340 miljoner kronor ska delas ut under de närmsta åren, varav 140 miljoner kronor under 2009.

Den 1 juni ska årets ansökningar vara inne. Men i dem räcker inte med att visa på ambitioner och miljönytta. Kansliet för hållbara städer kommer också lägga vikt vid hur satsningen ska genomföras och att hur organisationen ska arbeta. Hur kommuner och näringsliv kan få till en bra samverkan i hållbara stadsbyggnadsprojekt diskuterades vid en hearing i Rosenbad under onsdagen.

En ny studie av tidigare miljösatsningar visar att framgångsrika projekt framför allt bygger på en bra projektorganisation. Analysföretaget Evidens har studerat i vilken utsträckning de statsfinansierade Lip- och Klimp-projekten har varit framgångsrika och vilken roll samverkan mellan näringsliv och kommuner spelat för resultatet av satsningen.

– De organisatoriska förutsättningarna är grundnyckeln till hur ett projekt fungerar. Att organisationen är viktig är ju egentligen inget nytt, men det intressanta är den otroligt starka effekt som det ger på resultatet, säger Roger Bernow på Evidens som varit med och gjort granskningen.

En fjärdedel av projekten i studien är att beskriva som framgångsrika förebildsprojekt. I dessa har det funnits väl fungerade organisationer och ömsesidig förståelse mellan kommuner och näringslivet för varandras förutsättningar. De projekt som kan beskrivas som misslyckade har haft betydligt sämre organisationen och bristande samsyn. I undersökningen deltog 150 projektledare, vilket motsvarar 70 procent av de tillfrågade.

Fakta/Lip och Klimp

De lokala investeringsprogrammen, Lip, samt uppföljaren klimatinvesteringsprogrammet Klimp är Sveriges hittills största miljöstödssatsningar som förmedlats via Naturvårdsverket.