Nyheter

Tuff väg tillbaka för BTH Bygg

I maj i år ansökte BTH Bygg om företagsrekonstruktion. I samband med det lämnade bolaget alla sina nyproduktions-projekt.

– Målet är att vi ska vara färdiga med rekonstruktionen den 21 november och komma ut som ett mindre –  men starkare – bolag, säger vd Claes Holmberg.

I maj i år ansökte BTH Bygg AB om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt och beviljades en sådan. Den 31 augusti förlängdes rekonstruktionen fram till den 21 november.

De ekonomiska problemen var främst kopplade till nyproduktionsprojekt, varför bolaget nu har för avsikt att renodla sin verksamhet till att endast avse byggserviceverksamhet, och därmed avveckla ROT och nyproduktion. BTH Bygg AB har verkat på byggmarknaden i Stor-Stockholm i närmare 30 år, så obeståndssituationen kom oväntat för många.

För BTH Byggs vd Claes Holmberg, som jobbat i bolaget i tre år, har sommaren och hösten varit intensiv, men ambitionen har hela tiden varit att ta sig igenom krisen och komma ut med ett rekonstruerat bolag som står starkare än tidigare.

– Arbetet rullar på bra trots allt, men det har varit en intensiv och omtumlande sommar, säger han.

Obeståndssituationen har påverkat både anställda, kunder, underentreprenörer och leverantörer.

– Vi har minskat personalstyrkan från 125 till 60. Vi har också haft personliga genomgångar med alla kunder om kontrakt och RAM-avtal, säger Claes Holmberg som är tacksam över det bemötande han fått från de inblandade.

– Alla har varit väldigt lojala och vill att vi ska klara oss igenom det här.

BTH Bygg lämnade sina nyproduktionsprojekt när rekonstruktionen inleddes. SISAB var en av beställarna som drabbades när BTH Bygg inte kunde fullfölja två förskoleprojekt. Stockholmshems bostadshus i Rosenlundsparken, på Södermalm, var ett annat projekt som drabbades.

Även affärsområdet ROT har avvecklats, även om man inte helt stänger dörren för den typen av uppdrag framöver, under förutsättning att sådana uppdrag uppstår utifrån byggserviceaffären.

– Inom byggservice, som vi jobbat med i 30 år, är vi verkligen duktiga, och det är det vi ska hålla på med.

För cirka tio år sedan gav sig BTH Bygg in på nyproduktionsmarknaden. Åren 2014-15 var detta en uppåtgående marknad med stor konkurrens. Nyproduktionsprojekten var de som några år senare skulle stjälpa bolaget.

– Vi räknade bort oss helt enkelt i den hårda konkurrensen. Vi vann upphandlingar för att vi var billigast, men vi hade inte tagit höjd för risker.

Därför höll inte kalkylerna när det tillstötte fördyringar eller uppstod ÄTA-tvister. BTH Bygg redovisade en förlust om 30 miljoner för 2018, och för 2019 redovisade man en prognostiserad förlust om 20 miljoner kronor.

– Vi satt fast i stora nyproduktionskontrakt. Jag insåg att vi aldrig skulle klara av att ro dessa i land. Ägarna fick skjuta till kapital, men det går ju inte hur länge som helst.

Under rekonstruktionen har BTH Bygg fortsatt att bedriva verksamhet. Betalning för leveranser av varor och tjänster under rekonstruktionsperioden sker i förskott eller kontant eftersom ett bolag under rekonstruktionstiden inte har rätt att ta på sig nya skulder. Syftet med rekonstruktionen är att utreda förutsättningarna för att säkerställa uthållig lönsamhet och finansiering av verksamheten samt att nå en uppgörelse med fordringsägarna om hur deras fordringar ska betalas.

Alla skulder och viten samlas ihop. Hävda avtal som lett till skadestånd har man haft försäkringslösningar för. Fordringsägarna får sätta ner sina fordringar, men vid en rekonstruktion, till skillnad från konkurs, kommer kunderna att få en del av sina fordringar utbetalda.

– Det finns intressenter som är bereda att skjuta till kapital. Vi har kommit en bra bit på vägen i rekonstruktionen. Ambitionen är att vi ska ha skickat ut ackordsförslag till fordringsägarna innan nästa förlängningstid, säger Mikael Kubu på Ackordscentralen, som är utsedd till rekonstruktör.

Claes Holmberg ser ljust på framtiden.

– I januari ska vi ha ett rekonstruerat bolag på banan.