Nyheter

Tuffa deponikrav <br></br> ger NCC jobb

Vid årsskiftet måste landets deponier klara nya stränga miljökrav. Till dess måste en helt ny deponi stå klar i Filborna utanför Helsingborg. NCC står för bygget.

Första januari 2009 kommer många av Sveriges deponier att stänga. Då träder nya regler i kraft som säger att lakvattnet som sipprar ut från deponin måste tas om hand, då det innehåller tungmetaller, salter och kväveämnen som påverkar miljön.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB är ute i sista ögonblicket och sätter sitt hopp till NCC, som ska bygga en helt ny deponi med en yta på 2,3 hektar åt dem. Den gamla deponin vid avfalls- och återvinningsanläggningen Filborna, fem kilometer öster om Helsingborg, är från femtiotalet och inte mödan värd att bygga om. Ordern är värd 11 miljoner kronor.

— Den nya deponin i Filborna måste ha en tät bottenkonstruktion som håller under mycket lång tid. Allt avfallsvatten ska samlas upp och renas, säger Per Block, affärschef på NCC.

Han berättar för Byggvärlden att 100 000 kubik jord först måste fraktas bort. Sedan ska grunden tätas med en meter tjock lermorän för att hindra att lakvattnet sprider sig och förorenar grundvattnet.

— Över leran lägger vi dräneringslager där lakvattnet samlas upp för att sedan ledas vidare till reningsverket i Helsingborg, säger Per Block.

NCC ska nu sätta igång med förberedande markarbeten. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november 2008. Då stängs den nuvarande deponin.

Allt färre deponier i Sverige

1994 var antalet deponier 300 stycken, men de har sedan dess blivit allt färre på grund av vikande marknad och tuffare miljökrav.

Minst 66 deponier har stängts det senaste året. Branschorganisationen Avfall Sverige har i en enkätundersökning fått fram att 94 deponier planerar fortsatt drift efter 2008. 52 av dessa har redan tillstånd för drift utifrån de skärpta kraven i den förordning som träder i kraft den 1 januari 2009.