Rapport

Tufft 2023 för JM: ”Kunder avvaktar med att köpa ny bostad”

Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. Bild: JM

JM:s resultat före skatt för helåret 2023 minskade till 632 miljoner kronor (1 994). Samtidigt meddelar bolaget att man går från sex till fem affärssegment.

För det fjärde kvartalet redovisar JM ett resultat före skatt på -113 miljoner kronor, att ställa mot 746 miljoner samma period 2022. Intäkterna för kvartalet uppgick till cirka 3,4 miljarder kronor (cirka 5,2). För helåret 2023 uppgick intäkterna till cirka 13,9 miljarder kronor mot 2022-års cirka 16,4 miljarder. Rörelseresultatet för helåret minskade till 732 miljoner kronor (2 064) och resultatet per aktie uppgick 2023 till 6,70 kronor, mot 23,40 för 2022. Antalet sålda bostäder minskade under året till 1 901 (2 659) och produktionsstarterna minskade till 1 609 (3 113).

”Sällsynt svag marknad”

”Hela 2023 har präglats av en sällsynt svag marknad. Vi får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta jämförbara utmaningar. Hög inflation och höga marknadsräntor tillsammans med oro i omvärlden bidrar till att kunder avvaktar med att köpa ny bostad”, skriver koncernchef Johan Skoglund i vd-ordet.

Johan Skoglund påpekar ändå att de underliggande förutsättningarna alltjämt är goda och syftar på bostadsbristen och indikatorer på sjunkande bolåneräntor. Johan Skoglund skriver även i efterordet att han efter 37 år på bolaget, varav 21 som vd, under 2024 kommer att gå i pension. Arbetet med att leta efter hans efterträdare har inletts.

Fem affärssegment

Bolaget meddelar också att affärssegmentet JM Entreprenad från första kvartalet 2024 kommer att ingå i koncerngemensamt, ”då verksamheten inte längre uppgår till en så väsentlig del att den utgör ett eget affärssegment”. Därmed återstår fem segment: JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, JM Norge, JM Finland och JM Fastighetsutveckling.