Nyheter

Tumba Centrum i Botkyrka blir nav för handel, boende och resenärer

Botkyrka kommun har beslutat att ingå en överenskommelse med Citycon för omvandling av Tumba centrum. Målsättningen är att få ett centrum där bostäder, handel och service utvecklas och samverkar med kollektivtrafiken i en attraktiv miljö både ute och inne.

I projektet ska möjligheterna till en fördubbling av handelsytorna med ytterligare 7 000-10 000 kvm liksom cirka 300 bostäder prövas, bland annat genom en överdäckning av busstorget.

– Vi vill utveckla centrala Tumba till ett än mer attraktivt område genom ytterligare handelsverksamhet, utökat serviceutbud, samhällsservice och nya boendemöjligheter. Tumba centrum ska vara en självklar mötesplats och ett modernt och attraktivt centrum med hög tillgänglighet och närhet till både tåg och buss, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande.

Citycon har ägt Tumba centrum sedan 2008 och är nu, efter utveckling av Liljeholmstorget galleria och Åkersberga centrum, redo att starta arbetet med nästa centrum. Man har valt att samarbeta med företaget Strabag för att gemensamt utveckla Tumba centrum. Strabag har stor erfarenhet av stora omvandlingsprojekt i Europa och har bland annat ansvaret för byggentreprenaden i Täby centrum.

– Efter god erfarenhet av utvecklingsprojekt i Liljeholmen och Åkersberga är Tumba ett ytterligare steg i Citycons långsiktiga strategi i att utveckla och modernisera lokala centrum och stadsdelscentrum. Vi tror att framtidens handel ligger i kollektivtrafiknära lokala centrum med ett brett utbud av handel, service och vård. Vi ska tillsammans med Strabag och Botkyrka kommun utveckla Tumba centrum med höga krav på kvalitet, energi och miljöfrågor, säger Johan Elfstadius, VD på Citycon Sverige AB.

– Vi samtalar med Trafikverket för att kunna se över den övergripande trafikstrukturen i Tumba, så att det kan ske en stegvis ökning av kapacitet i takt med utvecklingen av centrum. Tumba C ska stärkas som ett attraktivt resmål och bytespunkt för resenärer som byter mellan olika trafikslag såsom, tåg, buss och bil, avslutar Katarina Berggren.

Arbetet med detaljplanen beräknas pågå under 2012 och 2013 för en möjlig byggstart 2014.