Nyheter

Tunga branschnamn till Sweden Green Building Council

Petra Krüger, Sverigechef NCC Property Development och Mats Hederos, vd AMF Fastigheter. Foto: Sweden Greeb Building Council

Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, stärker nu styrelsen med två tunga branschnamn: Petra Krüger, Sverigechef NCC Property Development och Mats Hederos, vd AMF Fastigheter. 

Krüger och Hederos ersätter två avgående ledamöter i styrelsen (Thorbjörn Hammerth, Vätterhem och Henrik Saxborn, Castellum). Valberedningen har prioriterat att behålla kompetensen från bostads- och fastighetsbranschen.

– Vi är glada över att årsmötet delade vår uppfattning om att Petra Krüger och Mats Hederos är rätt personer att vara med och utveckla SGBC. Vi går nu in i en ny fas med ett omfattande strategiskt arbete för att stå rustade inför framtida utmaningar, säger Gustaf Landahl, valberedningens ordförande.

Petra Krüger är Sverigechef på NCC Property Development och har över 25 års erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen, senast på Skanska som ansvarig för utveckling av bostads- och äganderätter i Göteborg och Öresundsregionen. Hon har även ansvarat för affärs- och projektutvecklingen av Skanskas och IKEA:s koncept Boklok i Sverige, Norge och Finland.

– Jag är mycket glad och ödmjuk inför förtroendet att bli invald i Sweden Green Building Councils styrelse och få ytterligare möjlighet att tillsammans med branschkollegor driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Att ha ett branschgemensamt forum för att diskutera, utbilda och påskynda utvecklingen är av avgörande betydelse för att säkra framdrift i dessa viktiga frågor, säger Petra Krüger, Sverigechef NCC Property Development.

Valberedningen har även velat stärka kopplingen till finanssektorn då bank och finans ökar kraven på miljöcertifieringar. Mats Hederos utsågs 2010 till vd för AMF Fastigheter, ett dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Under Hederos ledning har AMF Fastigheter utvecklats till ett av Sveriges största fastighetsbolag som idag äger och förvaltar 35 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 73 miljarder.

– Det känns både hedrande och kul att bli invald i Sweden Green Building Councils styrelse. Som jag ser det är hållbarhetsfrågan helt avgörande. Lyckas vi inte få ned vårt klimatavtryck är det inte mycket annat som spelar någon roll. Jag ser därför mycket fram emot att engagera mig i det viktiga arbete organisationen gör, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.