Nyheter

Tungviktare på golv

Ska det vara en krokig eller två raka skruvar när det gäller gran? Bertil Österberg och projektledaren Ulf Hyvönen, BBM, laddar för ännu en match i tung golvvikt. Foto: Erik Bengtsson

BBM är golvföretaget i Karlstad som vet sitt värde. Med målsättningen ”bäst i Sverige” har de varit en av Värmlands alla hantverkare i snart 140 år. Sedan i vintras har de renoverat golvet på Värmlands Museum med hjälp av ”Den sjungande golvläggar’n” med sjövana och nävar av stål.

Värmlands Museum på Sandgrundsudden i Karlstad genomgår en makeover fram till juni nästa år. Paviljongdelen i rödmålat trä är omgiven av byggnadsstaket, byggbaracker och hantverkarfordon. Syftet är modernisering av praktiska orsaker.

– Vi renoverar för att möta ökade krav på tillgänglighet och säkerhet och möjligheten att styra utställningsmiljöns klimat för att skydda de föremål och den konst som lånas från andra institutioner, berättar Johanna Henriksen, redaktionschef vid museet.

Ett av de företag som ska se till att jobbet blir gjort på rätt sätt är BBM i Karlstad AB, som har renoverat museets trägolv sedan februari i år. BBM anlitas av ägaren av museet, Landstingsfastigheter, en avdelning under landstinget i Värmland.

Renoveringen har skett dels i paviljongen och dels i den gamla byggnaden från 1929 – i utställningsytorna på övervåningen och i bottenvåningens nyinredda biblioteksdel.

Ulf Hyvönen är BBM:s projektledare på museet, liksom ett 20-tal andra arbetsplatser i Värmland.

– Vi har två golvläggare på museet som mest. Idag är det bara Bertil, säger han med ett skratt.

Men det är inte så bara bara Bertil. Snarare tvärtom.

I ett hörn passar Bertil Österberg, 65, in några plankor som ska täcka de kanaler i golvet där kablar och ledningar läggs, för att vara lättåtkomliga vid behov.

Bertil har hunnit med en del, kan man säga.

Som yngre besökte han 90 länder som ”outbildad” motorman i handelsflottan. 1979 blev Bertil Österberg svensk mästare i boxning, lätt tungvikt. Han har sparrat mot ”Lillen” Eklund och Muhammad Ali. När Bertil är ledig sjunger han, spelar in egen musik och uppträder i olika sammanhang.

– ”Den sjungande golvläggar’n” är väl ett bra namn, haha, tycker Bertil Österberg.

På museet lägger han 40 gånger 130 millimeters plank av gran – täckande 130 – på de ställen där det gamla golvet behöver renovering. På paviljongens övervåning är tjockleken på det nylagda trägolvet 25 millimeter, lagt utan reglar.

– Det är ett trixigt jobb på sina ställen, men det är inget som vi inte kan fixa, säger Bertil med ett leende under hjälmen.

Ulf Hyvönen:

– Det är väl det som är kännetecknande för BBM. Vi har lösningar för alla våra kunder, beroende på önskemål och prisklass. Jag kan faktiskt med stolthet säga att vi är bäst i Sverige på att lägga golv.

De nya plankorna ska passas in mot de gamla på museet och skillnaden mellan nytt och gammalt ska märkas så lite som möjligt. Virket är specialbeställt och sågat i Söderhamn, berättar Ulf, som ser projektet som ett ”kalasjobb”.

–  Det är den typen av uppdrag som sätter oss på prov och kräver all vår expertis. Vi har en egen BBM-standard på det vi gör. Den är högre än vad besiktningen kräver.

Målsättningen lönar sig tack vare en BBM-slimmad organisation som riktar sig till professionella företag och saknar butik.

Upptagningsområdet för BBM är Värmland.

– Men ibland följer vi våra kunder vidare ut i Mellansverige.

Vi funderar lite på egenskaperna hos ett golv av gran i stället för tall, som är betydligt vanligare.
Gran är mjukare och slits i teorin fortare.

– Men museet har varit otroligt bra på att vårda det här golvet, det märks, säger Ulf.
Fördelar finns med gran, menar golvboxare Bertil.

– Det är mer elastiskt och lättare att passa in och skönare att gå på än träslag som är hårdare. Nackdelen är väl att ett golv av gran kan röra sig mer än ett av kärnfura.

Delar av paviljongens golv byttes av BBM redan för tre år sedan. Nuvarande arbete innebär att ersätta en del av det resterande golvet, så omärkligt som möjligt.

– Vi lägger plankorna på nivellreglar. Nu ska vi passa in virket och skruva ner det på rätt sätt. Man kommer att se vissa skiftningar när det är klart, men knappt, säger Bertil.
Den gamla delen av golvet behandlas först med vitsåpa. När den nya delen av golvet är lagd slipas/nätas den. Därefter ska den nya och den gamla delen integreras med varandra. Golvet slipas sedan i sin helhet och behandlas med en ny omgång vitsåpa.

Men BBM har inte bara ägnat sig åt träarbeten på museet. I den så kallade gamla entrén i paviljongen har en del av ett kalkstensgolv bytts ut.

– 90 procent av det som ska göras löses på plats vid renoveringar. Oftast handlar det om en beställare som bara intresserar sig för två saker: när kan vi och vad kommer det att kosta. Hur det ska ske överlåter de till oss och vårt kunnande. Här är det annorlunda, här finns det klara instruktioner från vår uppdragsgivare hur jobbet ska göras för att nå ett specifikt resultat, säger Ulf Hyvönen.

Han berättar entusiastiskt om företaget han jobbar för. BBM har i dag 105 anställda i Sverige: 85 egna montörer av olika slag och 20 inlånade. Dessutom jobbar 20 personer för BBM i Norge. Företaget har totalt 4,5 projektledartjänster i Sverige. BBM:s bemanning på museet är två träarbetare, två matläggare, tre stenarbetare och en plattsättare.

Här är personalstyrkan styrkan, säger Ulf Hyvönen.

– Vi har olika erfarenheter och kompletterar varandra. På så sätt blir vi breda och har alltid någon som passar perfekt för en viss typ av uppdrag.

Fler plustecken finns, menar Ulf:

– Vi har också en utpräglat ”platt” organisation där det är lätt att prata med ledningen. Här står dörrarna bokstavligen öppna och det är lätt att ställa frågor och lämna synpunkter. Som projektledare blir jag friare att fatta egna beslut. Det finns ett ömsesidigt förtroende mellan anställda och ledning i BBM.

Modellen verkar fungera. Länsmuseichef Åsa Hallén är nöjd med vad BBM presterar:

– De har alltid gjort ett bra jobb, bland annat blev parkettgolvet i det nyrenoverade biblioteket väldigt fint.

Totalentreprenör för projektet är Peab, som anlitas av Landstingsfastigheter för att renovera museet. Peo Lennartzon jobbar som projektledare vid Landstingsfastigheter.

– Vi är jättenöjda med vad BBM har åstadkommit här, senast i våras när de gjorde en omslipning av parkettgolven i den gamla byggnaden. Golven blir nästan finare än nya med den gamla patinan bevarad.

 
Text & Foto: Eric Bengtsson