Nyheter

Tunnelarbete stoppas på grund av brister i arbetsmiljön

Trafikverket och Arbetsmiljöverket har hittat brister i arbetsmiljön på E4 Förbifart Stockholms arbetsplats på Lovö.
Flera brister har åtgärdats, men inte alla, och därför väljer nu Trafikverket och entreprenören att tillfälligt stoppa arbetet under jord.

Trafikverket och Arbetsmiljöverket har under våren uppmärksammat brister i arbetsmiljön på E4 Förbifart Stockholms arbetsplatser ute på Lovön. Flertalet brister har åtgärdats av entreprenören Lovön Samverkan AB, LSAB,. Fortfarande kvarstår ett antal vilket gör att Trafikverket, tillsammans med entreprenören, väljer att tillfälligt stoppa arbetet under mark på Lovön. 

– Säkerheten är vår högsta prioritering i projektet och därför har vi, tillsammans med entreprenören, beslutat att stoppa arbetet tillfälligt på Lovön. Vi vill ha ett garanterat säkert och systematiskt arbetsmiljöarbete ute på plats inför att vi påbörjar det storskaliga arbetet med huvudtunnlarna, säger projektchef Johan Brantmark, i ett pressmeddelande.

Trafikverket är ansvariga för att kontrollera att entreprenörerna uppfyller sitt arbetsmiljöansvar. Det gör de främst genom arbetsplatskontroller och skyddsronder. 
– Förutom detta, begär vi även in dokumentation och har genomgång av eventuella olyckor och tillbud vid våra gemensamma byggmöten. När vi nu tillsammans med entreprenören går igenom säkerhetsarrangemangen konstaterar vi att ytterligare arbetsmiljöåtgärder krävs innan den storskaliga verksamheten kan påbörjas. 

Arbetena under jord stoppas i sin helhet efter den 15 augusti och Trafikverket och entreprenören arbetar intensivt för att kunna återuppta arbetena så snart det är möjligt.