Nyheter

Tunneln förlängs till 1,4 kilometer

När järnvägen genom Sundbyberg byggts ut kommer tågen gå i tunnel genom stadskärnan. Foto: Trafikverket

Trafikverket och Sundbybergs stad har kommit överens om att utöka längden på tunneln i den kommande järnvägsutbyggnaden genom Sundbyberg.
Den nya järnvägen kommer att gå i en 1,4 kilometer lång tunnel genom de mest tättbebyggda delarna.

Sedan 2013 har Trafikverket och Sundbybergs stad haft en överenskommelse om att bygga ny järnväg i tunnel genom Sundbyberg. Nu sluts ett nytt kompletterande avtal som innebär att tunneln förlängs cirka 300 meter och kommer att sträcka sig totalt cirka 1,4 kilometer, från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen. Genom detta ökar möjligheten att utveckla staden samtidigt som järnvägen får fler spår.

– Genom att lägga järnvägen i tunnel genom de centrala delarna av Sundbyberg skapar vi möjligheter för stadsutveckling samtidigt som vi bygger en järnväg som klarar framtidens krav, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

– Det här är en bra investering i Sundbybergs framtid. Genom att tunneln förlängs frigör vi mer mark för stadskärnans förtätning. Resultatet blir att fler människor hittar hem i Sundbyberg, ett välkommet tillskott för vårt lokala näringsliv, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, Sundbybergs stad.

Trafikverket bygger ut Mälarbanan från Tomteboda till Kallhäll. Två gamla spår byts ut och blir fyra helt nya för ökad kapacitet och punktlighet. Sträckan som går genom Sundbyberg kan börja byggas om tidigast 2020 och därefter tar det cirka åtta år den nya järnvägen genom tunnel står klar.

Fakta:

Hela utbyggnaden av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll har en beräknad kostnad på 17,1 miljarder kronor (2016). 

Sedan 2013 har Trafikverket och Sundbybergs stad haft en överenskommelse om att bygga järnväg i tunnel genom Sundbyberg. 
I ett nytt avtal kommer tunneln att förlängas cirka 300 meter till totalt cirka 1,4 kilometer. 
 Medfinansiering från Sundbybergs stad uppgår till cirka 1 100 miljoner kronor. 
 Byggstart för utbyggd järnväg genom Sundbyberg sker tidigast 2020. 
Bygget beräknas ta cirka åtta år. 
Mellan Barkarby och Kallhäll är arbetet klart och fyra nya järnvägsspår är i drift.  

Källa: Trafikverket