Nyheter

Tuve Bygg AB förstärker med en byggchef och vice vd

Lars Elfast, Byggchef och vice vd Tuve Bygg AB. Foto: Tuve Bygg AB

Tuve Bygg AB stärker entreprenadsidan genom att utse Lars Elfast till Byggchef och vice vd. 
Han har varit knuten till Tuvekoncernen i snart 20 år, och har under de senaste tio åren jobbat som arbetschef.

Rent organisatoriskt innebär det att samtliga arbetschefsgrupper kommer att placeras under Lars Elfast. Syftet är att stärka länken mellan avdelningarna, att öka stödet under anbudsskede och utförande samt inte minst att stärka ”Tuveandan”.

– Jag är riktigt glad att Lars vill ta sig an denna viktiga uppgift och är säker på att vi genom detta stärker vår framtida stabilitet och framfart, säger Robert Bengtsson, vdTuve Bygg AB.

Lars Elfast har en gedigen och mångårig bakgrund som byggare med delaktighet i bland annat pågående produktion av bostäder på Uggleberget och Alelyckans Nya huvudkontor och verkstäder för Kretslopp & Vatten.

Bland tidigare projekt han har medverkat i, kan nämnas GöteborgsOperan, Nya Sahlgrenska, samt produktionsanläggning för SAAB Microwave Systems i Kallebäck. Han drivs av att se människor växa och utvecklas. 

–  Jag har varit knuten till Tuvekoncernen under snart tjugo år, där jag har innehaft roller allt från platschef, projektledare och under de senaste dryga 10 åren som arbetschef. I min nya roll är det tänkt att jag ska utveckla, samordna, leda samt fungera som en mentor för våra arbetschefsgrupper, säger Lars Elfast.

Denna förändring är en fortsättning på den omorganisation som inleddes innan sommaren, då Robert Bengtsson tillträdde som ny vd för Tuve Bygg AB.