Nyheter

Två år försenad – nu har saluhallen öppnat

Fokus har varit att framhäva kulturella värden och originaldetaljer från 1888. Foto: Anna Sjöström

Renoveringen kostade dubbelt så mycket som först beräknat och tog dubbelt så lång tid – men nu har Östermalms saluhall öppnat igen.
– Nu ska vi analysera och se vilka slutsatser vi kan dra av det här så att samma sak inte händer igen. Men jag är också stolt över att vi nu kan öppna saluhallen igen, säger Dennis Wedin, (M) bostads- och fastighetsborgarråd.

Nu har den anrika Östermalms saluhall öppnat igen, efter fyra års omfattande och tidskrävande renoveringsarbete.

Stockholms stad har lett arbetet, tillsammans med arkitekten Mark Humphreys, Tengbom, som ansvarat för utformningen.
Ambitionen har varit att göra saluhallen mera energieffektiv, modern och med bättre arbetsmiljö och samtidigt bevara och framhäva byggnadens tidstypiska karaktär. 

– Jag tycker att det är viktigt att bevara de gamla, vackra fastigheterna som finns i Stockholm. Det finns också något fint över själva tanken på en saluhall, särskilt med tanke på att näthandeln ökar och att kontakten mellan människor minskar, säger Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd.

Från början var planen att renoveringen skulle ta ungefär två år och att hallen skulle återinvigas våren 2018. Tänkt kostnad: cirka 600 miljoner kronor. Slutnota: 1 349 miljoner kronor. (Projektet ska slutredovisas så den kan ändras något men Stockholms stad har inga indikationer på att det skulle skilja sig dramatiskt från ovanstående.)

– Det blev för dyrt och har tagit för lång tid. Nu ska vi analysera och se vilka slutsatser vi kan dra av det här så att samma sak inte händer igen. Men en sak kan jag konstatera nu och det är att sådana här komplexa projekt måste utredas ordentligt före beslut fattas, så att man har en god grund att stå på först, säger Dennis Wedin.

Projektet utfördes i form av delad entreprenad, vilket han också ser som en förklaring till att både kostnader och tid drog iväg.

– Det innebär en komplex upphandling med många entreprenörer inblandade. Dessutom överklagades bland annat upphandlingen av betongentreprenör, vilket försenade arbetet, säger Dennis Wedin.

Bygglov för manskapsbodar placerade på Storgatan överklagades också av boende i flera instanser och sammanlagt tog det 17 månader att erhålla bygglovet på grund av överklagandeprocessen.

– Vi har beslutat att sälja hotelldelen. Det är ett sätt att få in lite pengar och dessutom tycker jag, ideologiskt sett, att det inte är staden uppgift att äga hotell, säger Dennis Wedin.

Han, som haft rollen som bostads- och fastighetsborgarråd i cirka ett och ett halvt år, understryker också att även om kostnaderna dragit iväg, så har fastighetskontoret jobbat hårt för att hålla nere kostnaderna.

Renoveringen omfattar bland annat att saluhallens ursprungliga stjärnformade planlösning har återskapats, de gamla målade budskapen på väggarna har tagits fram och att en av entréerna mot Nybrogatan har återställts.

Nya tillägg i saluhallen är bland annat att två av saluhallens sidor har fått balkonger där det kommer att finnas sittplatser, nya hissar och trappor, tillgänglighetsanpassning av byggnaden och nya omklädningsrum för personalen.

Hela bjälklaget, golvet och källaren har rivits och byggt upp igen. Det skedde bit för bit för att inte påverka konstruktionen. All teknik i saluhallen har också bytts ut; el, ventilation, värme, kyla, larm med mera. Saluhallen har också fått bättre lösningar för sophantering, lager, lastning och varumottagning.

På fasadens balustrader har 32 stycken toureller i tegel, de små tornen, återskapats för att efterlikna saluhallens ursprungliga utseende.

– Ingen i dag levande person har fått uppleva saluhallen som de ursprungliga arkitekterna tänkte. Nu har vi återställt hallen till sin forna glans och samtidigt utvecklat den för framtiden, säger ansvarig arkitekt på Tengbom, Mark Humphreys.

Fakta: Östermalms saluhall
Invigdes 1888.
Ritad av arkitekterna Isak Gustaf Classon och Kasper Salin.
Fastighetsägare: Stockholms stad
Har det högsta värdet, blå, i Stockholms stads kulturhistoriska klassificering. Det innebär att den inte får förvanskas.
Har enomgått en omfattande renovering mellan 2016-2020.
Ansvarig arkitekt för renoveringen har varit Tengbom Arkitekter
I dag finns 17 stycken butiker, en till öppnar i april.