Nyheter

Två bolag går ihop om Norra stambanan

De två utländska bolagen Balfour Beatty Rail och Strukton Rail har inlett ett samarbete. Bolagen ska sköta underhållet av järnvägen på den norra delen av Norra stambanan under de närmaste fem åren.

Engelska Balfour Beatty Rail och holländska Strukton Rail tecknade redan i maj 2010 en avsiktsförklaring om att samarbeta kring personella och maskinella resurser.

— Båda företagen har projekt i hela Sverige. Det kanske inte är det mest optimala att skicka en stor maskin ner till Skåne om det redan finns en i Skåne som man kan låna, säger Kristina Halm, marknadskommunikatör på Balfour Beatty Rail.

Nu tar man ett steg till i samarbetet. I början av maj drog arbetet igång på det underhållskontrakt för 736 kilometer järnväg på Norra stambanan som bolagen tilldelades i november.

Ett gemensamt handelsbolag, Balfour Beatty Strukton HB, har bildats för projektet. För att snabbt kunna vara på plats och avhjälpa fel finns gemensamma etableringskontor på flera orter.

Kontraktet gäller sträckan från Holmsund till Boden södra. Balfour Beatty och Strukton har tidigare haft underhållsansvaret på var sin del av den sträckan. Dessutom tillkommer i det nya kontraktet sträckan från Hällnäs till Storuman.

Varför har ni valt att samarbeta på det här sättet?
— Därför att vi vill vara kvar på marknaden här uppe med drift och underhåll. Och det är ett så pass stort kontrakt, vi såg en möjlighet i att samarbeta i stället för att kanske inte kunna lösa uppgiften var och en för sig, säger Carola Kemi, projektchef på Balfour Beatty Strukton.

Hon har rekryterats från Trafikverkets driftledningscentral i Boden för att arbeta med underhållsprojektet. För cirka tre månader sedan började hon på sitt nya jobb.

— På driftledningscentralen ser man utfallet av drift och underhåll. Om det inte har gjorts ordentligt får man mer fel och svårigheter att leverera kapaciteten, säger hon.

Varför bytte du jobb?
— Därför att jag tyckte att det lät jättespännande med drift och underhåll och vad man gör för att få det att fungera. Det var en helt ny utmaning, säger hon.

Du har gått från svensk beställare till utländsk entreprenör, har du upplevt några kulturskillnader?
— Där jag jobbade förut hade vi en klar uppfattning att det kan väl inte vara så svårt, det är väl bara att göra. Men det har jag insett nu att så enkelt var det inte. Sedan är det klart att det är skillnader när man går från anslagsverk till ett vinstdrivande företag. Och inom ett sådant här bolag är beslutsvägarna betydligt kortare än inom en stor myndighet.

Hela Sverige har drabbats av tågkaos under vintrarna och järnvägsunderhållet sägs vara eftersatt. Vad ska ni inrikta er på?
— Vi kommer att försöka arbeta mer med proaktiva åtgärder. Vi ska göra analyser av hur det har gått hittills och vad vi behöver göra för att förbättra det, säger Carola Kemi.