Nyheter

Två entreprenader överklagade

Två stora kontrakt som Trafikverket tilldelat i projekt Förbifart Stockholm i år har överklagats.

Det är Bergtunnlarna under Lovö och Trafikplats Häggvik som överklagas enligt lagen om offentlig upphandling. 

Bergtunnelkontrakten för Norra och Södra Lovö, FSE302 och FSE308, tilldelades det italienska konsortiet JV Vianini CMC den 13 januari. Entreprenaderna omfattar att bygga två arbetstunnlar, två tillfälliga hamnar, ramptunnlar och huvudtunnlarna för Förbifart Stockholm under Lovön i Ekerö kommun. Arbetena beräknas ta cirka sex år. Den totala kontraktssumman för entreprenaderna beräknas till knappt 4 miljarder kronor.

Den tilldelningen överklagades till Förvaltningsrätten med hänvisning till att den utvalda entreprenören inte tillräckligt kunnat styrka att de förfogar över den kapacitet som krävs för att kvalificera sig, skriver Trafikverket i sitt nyhetsbrev för projektet. 

Trafikverket beslöt att återkalla tilldelningen, begära in vissa förtydliganden och utvärdera de inkomna anbuden på nytt. Trafikverket beslutade mot bakgrund av de förtydliganden som inkommit från bland annat JV Vianini CMC att återigen tilldela JV Vianini CMC de två bergtunnelkontrakten. Denna tilldelning överklagades igen till Förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätten avslog i mitten på mars NCCs ansökan om överprövning.

Om inget nytt överklagande inkommer inom tio dagar kan Trafikverket skriva kontrakt med det italienska konsortiet JV Vianini CMC och byggarbetena kan då starta under våren. 

Trafikverket skriver att även entreprenaden FSE62 Trafikplats Häggvik, som den 12 februari tilldelades NCC Construction, överklagats. Entreprenaden i Häggvik omfattar bland annat att bygga betongtunnlar och anslutningar till befintlig E4, Norrortsleden och det lokala vägnätet.

Byggstart var planerad till senare i vår och arbetet med att bygga trafikplatsen beräknas ta cirka fem år. Kontrakt med entreprenörerna kan inte tecknas förrän överprövningarna är klara hos Förvaltningsrätten i Falun och vunnit laga kraft. 

Enligt Trafikverkets projektchef Johan Brantmark är 40 procent av alla anläggnignsarbeten upphandlade. Trots ovan nämnda överklaganden är flera av huvudentreprenörerna igång. Implenia bygger tunnlar i Johannelund, Skanska bygger trafikplatsen i Kungens Kurva och Züblin bygger trafikplats i Akalla. Dessutom har One Nordic AB nyligen tilldelats kontraktet för Tele- och säkerhetstekniska system under E4 Förbifart Stockholms byggtid.