Nyheter

Två lösningar för elväg testas

Foto: Erik Mårtensson.

Trafikverket har i samråd med Vinnova och Energimyndigheten beslutat att två leverantörer får testa varsin lösning för elvägar. De två leverantörerna är Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg, och testerna utförs i närheten av Arlanda och utanför Gävle.

Två leverantörer återstår nu i Trafikverkets stora innovationsupphandling. Det är Rosersbergs Utvecklings AB, RUAB, som ska testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet under resan, samt Region Gävleborg som testar en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen.

Rosersbergs Utvecklings AB har under flera år jobbat med ett elvägsprojektet vid Stockholm Arlanda Airport. Pengarna man nu får ska användas till fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

─ Det är ett riktigt glädjebesked att staten fortsätter satsa på elvägar.  Vi kommer nu fortsätta utveckla detaljer inom tekniken vid vår testbana vid Arlanda och om cirka två år anlägga en två kilometer lång sträcka mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, säger Hans Säll, samordnare för affärsutveckling på NCC Roads och ordförande i konsortiebolaget.

Projekt Elvägar är den största pågående förkommersiella upphandlingen i Europa. Teknikerna som ska testas genom teststräckor syftar till att ge ett kunskapsunderlag för myndigheter, industri och akademi om hur elvägar kan fungera i framtiden.

2017 räknar RUAB med att ha en elskena i vägbanan mellan Arlanda och Rosersbergs logitstikcenter. Elvägen, som blir två kilometer lång, är en viktig länk för att visa hur miljösmart distribution kan utformas. Sträckan kommer att trafikeras av bland annat PostNords lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.

– Upphandlingen gäller för tung trafik, men tekniken har vi även för personbilar. Nu har vi tre år på oss att jobba vidare med projektet och sedan får vi se vilekt beslut Trafikverket tar, säger Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige.

Detta är det tredje och avslutande steget i upphandlingen. Elva leverantörer anmälde sitt intresse för att utveckla elvägar i upphandlingens första skede 2013.

Enligt Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB, har elvägar flera fördelar. De minskar koldioxidutsläppen och är samhällsekonomiskt försvarbara eftersom tekniken enkelt kan integreras i befintligt vägsystem.

Försöken beräknas vara avslutade 2018.

FOTNOT: Rosersbergs Utvecklings AB är ett konsortium som stöds av NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi, Airport city Stockholm (samägt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB)  KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord.