Två miljoner i böter för dödsolycka

Två miljoner i böter för dödsolycka
En 20-årig lärling avled när flotten han stod på träffades av ett tio ton tungt betongelement. Nu har NCC dömts till två miljoner i böter.

NCC har medgett att företaget gjort sig skyldigt till arbetsmiljöbrottet vållande till annans död i samband med bygget av en ny spontkaj i Umeå hamn. En 20-årig lärling avled sedan han fallit av en flotte mitt i arbetsområdet, från vilken han dirigerade den grävmaskin som lyfte tio ton tunga betongelement på plats. Vid ett lyft brast ett betongelements lyftanordning, elementet tippade och lärlingen klämdes fast.

Åklagaren hade krävt minst 1,5 miljoner kronor i företagsbot och pekade bland annat på att riskbedömningen inte gjorts på ett korrekt sätt när en oerfaren lärling skötte arbetet, dessutom från en flotte utan skyddsräcken.

Umeå tingsrätt dömer NCC till 2 miljoner i böter. Domstolen anser att företaget inte i tillräcklig utsträckning bedömt riskerna med det farliga arbetet, att arbetsmiljöplanen saknat djupare analys och att säkerhetsmarginalerna varit för snäva.

Rent konkret berodde olyckan på att lyftanordningen inte hade tillräcklig dimension. Dessutom användes en grävmaskin i stället för en mobil lyftkran, det fanns därför inga maskiner som snabbt kunde lyfta upp betongelementet.

Tingsrätten anser dessutom att NCC inte gjort tillräckligt för att förebygga arbetsmiljöbrott. Domstolen pekar på att det är en person med särskilt ansvar för tillsyn och kontroll som har gjort sig skyldig till brottet vållande till annans död.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
”Det kan bli tryckt stämning”
”Initiativet är i grunden bra”
Unik dumper lockade till läsning