Nyheter

Två nya chefer på BOX Bygg

Larisa Tireshina och Mikael Johansson. Foto: BOX Bygg

BOX Bygg expanderar och har rekryterat två strategiskt viktiga nya chefer.
Ny inköpschef är Larisa Tireshina och Mikael Johansson är ny projektchef grundläggning. 

Larisa Tireshina kommer från Forsen Projekt där hon ansvarat för upphandling i stora projekt de sista nio åren, senast av Swedbanks huvudkontor och parkeringshuset i kvarter Stenhöga i Solna.
Larisa som blev färdig byggnadsingenjör från Tekniska Högskolan i Ukraina 1982, har bott och arbetat i Sverige sedan 1999. 

Larisa kommer att leda arbetet med strategiska avtal och leverantörer.
Då stor del av BOX verksamhet för närvarande är förlagd till Nykvarn, kommer Larisa att utgå från vårt lokalkontor där.

Mikael Johansson är ny projektchef grundläggning.
Mikael kommer att ansvara för projektering och produktion av grundläggningen i Nykvarns Nya Centrum.
Han kommer också att fungera som sakkunnig i grundläggningsfrågor i BOX övriga projekt.

Mikael, ingenjör sedan 1984, har framförallt arbetat i väg-, anläggnings- och grundläggningsprojekt.
De senaste åtta åren har han varit projektledare på Forsen Projekt och har ett tidigare förflutet från Skanska, E-Shakt och NCC.