Nyheter

Två tävlar om miljardprojekt för slutförvaring

Den ort som får slutförvaret för använt kärnbränsle kammar hem en storvinst i bygginvesteringar och arbetstillfällen. Men förloraren blir inte lottlös. SKB utlovar ett tröstpris i form av satsningar på infrastruktur och byggprojekt på en och en halv milja

När Oskarshamn och Forsmark tävlar om att få SKB:s slutförvar för använt kärnbränsle är det en kamp som gäller hundratals arbetstillfällen och investeringar för mångmiljardbelopp under flera decennier framåt.

Slutförvaret är den stora biten. Investering och drift beräknas till hela 20 miljarder kronor och ge 225 nya jobb. Under själva bygget, som tar sju år, kommer dessutom 700 personer att sysselsättas.

SKB flyttar också stora delar av sitt huvudkontor till kommunen där slutförvaret ligger. Det handlar om 90 nya jobb i den ”vinnande” kommunen. Till det kommer alla tjänster som handlas upp av underleverantörer, från byggnadsarbeten till hotellinkvartering.

Men varken Oskarshamn eller Östhammars kommun, där Forsmark ligger, riskerar att bli helt lottlös om man förlorar kampen om slutförvaret.
— Vi överger ingen. Vi kommer att kunna fördela investeringar och arbetstillfällen på ett bra sätt, säger Saida Laârouchi Engström, chef för samhällskontakter och miljökonsekvensbeskrivning på SKB, till Ny Teknik.

Den som förlorar får troligen den fabrik som ska tillverka kopparkapslarna runt det utbrända kärnbränslet. Det är en satsning på 8 miljarder kronor för bygge, drift och underhåll och ger 10-50 jobb under bygget och 25 anställda i fabriken under överskådlig tid.

I ett avtal mellan SKB och dess ägare samt de två kommunerna utlovas också ”särskilda utvecklingsinsatser” till ett värde av sammanlagt 2 miljarder kronor, där ”förloraren” får merparten, 1,5 miljarder. En del av medlen ska stödja gymnasieutbildningar med inriktning på energisektorn.

Ett nytt bolag – SKB Kraft – ska stödja företagsutveckling i båda kommunerna och ett utvecklingsprogram – Spin Off – ska startas tillsammans med Uppsala Innovation Center och Nova Högskolecentrum i Oskarshamn.

Det är redan klart att det nuvarande slutförvaret av lågaktivt kärnavfall i Forsmark byggs ut för 1 miljard kronor. Det ger 50-250 jobb under byggtiden, men inga nya jobb för driften.

Det är också klart att det i Oskarshamn, där mellanlagret Clab ligger, byggs en inkapslingsanläggning för 2,3 miljarder kronor. Det ger 300 jobb under byggtiden och 30 nya jobb i själva anläggningen.

Erik Mellgren / Ny Teknik

Uppdaterad 16 december 2009

Fakta / Godbitar till förloraren

Om Oskarshamn får slutförvaret får Östhammar bland annat:

En stor besöksanläggning in riktad på kärnenergi, miljö och energieffektivitet.

Bidrag till upprustning av väg 288.

Stöd till utbyggnad av Hargs hamn och järnvägsanslutning.

Kapselfabrik för tillverkning av kopparkapslar.

Om slutförvaret läggs i Forsmark får Oskarshamn bland annat:

En stor besöksanläggning inriktad på kärnenergi, miljö och energieffektivitet.

Bidrag till flytt av färjeterminalen.

Stöd till upprustning av riksväg 47 och 743.

Kapselfabrik för tillverkning av kopparkapslar.