Nyheter

Tvåor mest eftertraktade bland bostadsköpare

I Stockholm är 52 procent av alla bostadsköpare ute efter en trårummare.

I Göteborg och Malmö är 3 rok mest eftertraktat. 

Våning fyra och våning sex är de mest populära våningsplanen.

Det framgår av en kartläggning som Skanska gjort över vilken lägenhetsstorlek och vilket våningsplan svenskarna föredrar när de ska välja ny bostad.

Under 2016 sålde Skanska cirka 2 600 nya hem i Sverige och en kartläggning av intresset för de sålda bostäderna avslöjar vad potentiella bostadsköpare föredrar när de ska välja ny bostad.

Statistiken visar att tvåor är mest eftertraktade, 34 procent är i första hand intresserade av att köpa två rum och kök medan 27 procent istället vill slå till på en trea.

Av kartläggningen framgår också att våning fyra eller sex är de mest populära, vilket hela 17 procent föredrar.

– Generellt sett är lägenheter högst upp i bostadshus dyrare än de på markplan. Många bostadsköpare i exempelvis Stockholm väljer därför att köpa bostäder som ligger på bottenplan för att de ska kunna bo i attraktivare områden, säger Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem, i en kommentar till undersökningen.

Skanskas kartläggning visar också att det finns stora regionala skillnader i bostadspreferenser mellan Sveriges storstäder.  

I Malmö (35%) och Göteborg (36%)  är över en tredjedel mest intresserade av att köpa treor. Medan motsvarande siffra i Stockholm endast är tio procent. Drygt hälften av stockholmarna (52%) väljer istället att investera i tvåor.

Likaså skiljer sig val av våningsplan mellan storstadsregionerna. En övervägande andel malmöbor föredrar att bo högre upp i nya bostadshus medan en majoritet av stockholmarna väljer markplan och första våningen. Totalt sett är våning fyra och våning sex mest populära (17% vardera).

Statistiken bygger på preferenser från 825 intressenter som anmält sig för att köpa bostad i Skanska Nya Hems byggprojekt under 2016.