Nyheter

Tvingas riva delar av Hisingsbron

Hisingsbron öppnades upp för trafik 9 maj 2021. Bild: Skanska

Nya Hisingsbron invigdes för bara några månader sen. Nu måste delar av den rivas efter att sprickor i betongen har upptäckts, enligt Göteborgs Posten.
– Gjutningarna har blivit fel och armeringarna var felkonstruerade, säger Christer Niland, chef för stora projekt på trafikkontoret till GP.

Det handlar om trapptornen som används för att komma ner från bron till kajerna nedanför. Åtminstone tre av de fyra trapptornen måste, enligt GP, helt eller delvis rivas på grund av sprickbildningar i betongen. Trapphusen har ännu inte tagits i drift och sprickorna upptäcktes för en tid sedan.

– Normalt sett får man sprickor som är delar av millimeter. Nu växte de och blev millimeterstora. Det är inte normalt, säger Christer Niland.

Problemen har nyligen uppdagats och ännu finns ingen tidsplan för när arbetet med att riva och bygga upp kan inledas. Det är också oklart vem som kommer att stå för kostnaden för arbetena, enligt GP.

– Eftersom det handlar om ett konstruktionsfel – det har blivit fel på ritbordet – så bär projekterande konsult ansvaret. Men det är under förutsättning att denne varit vårdslös eller inte gjort arbetet fackmannamässigt, säger Christer Niland.