Nyheter

Tvingas skriva på bulleravtal

Det blir allt vanligare att byggföretag och personer som vill bygga hus nära flygplatser tvingas skriva på avtal om att de inte ska stämma flygplatserna för buller. Vägrar byggherren överklagas bygglovet så långt det går. <br></br> — Totalt fö

Trycket är hårt på mark och bygglov i närheten av landets flygplatser.
— Vi tvingas ofta avstyrka planärenden och enskilda byggärende. Det är en ständig plåga, säger Per Grönwall, chefsjurist på LFV, tidigare Luftfartsverket.

I Ängelholm har flera byggprojekt överklagats av flygplatsen i Ängelholm och Luftfartsverket. Bland annat har Peabs planer på ett konferenshotell i Valhall Park i Ängelholm överklagats, samt 130 bostäder som Skanska planerat i Ärrarps Ängar. I Umeå ställs liknande krav från flygplatsledningen gällande bygglov i området.

Det får Mikael Jardbrink, planeringsarkitekt på Boverket, att gå i taket.
— Det är beklämmande att statliga myndigheter försöker friskriva sig från ansvar på det här sättet, säger han.

Det är tveksamt om avtalen verkligen håller vid en juridisk prövning. En hovrättsdom från slutet av februari slår fast att det är tillåtet att skriva in bullerservitut i lagfarten för en fastighet. Men att inskrivningsmyndigheten får lov att lägga in uppgifterna är inte detsamma som att de är gångbara i rätten, menar Mikael Jardbrink.

— Det är inte självklart att miljödomstolen ens bryr sig om att titta på de här bulleravtalen vid en prövning som rör individens hälsa. Buller är ett stort problem, det handlar om miljoner människor som bor i områden med onödigt höga ljudnivåer.

Per Grönwall på LFV tar Arlanda flygplats i Stockholm som exempel på när bebyggelsen kryper allt närmare flygtrafikens buller.

— Vi har statens uppdrag att driva och utveckla trafikflygplatserna i riket. Då har vi ett stort ansvar för att se till att flygplatserna inte byggs in, för att inte riskera restriktioner av vår verksamhet eller skadeståndskrav, säger Per Grönwall.

Han nämner den grupptalan med ett större skadeståndskrav från boende i Upplands Väsby som anser sig störda av flygbuller. Hur många fall där LFV överklagat bygglov som i praktiken lett till att byggprojekt stoppats kan han inte svara på. Inte heller hur mycket överklagandeprocesserna kan ha kostat samhället.

— Vi har ingen anledning att överklaga om vi inte tror att vi ska lyckas. Vår avsikt är inte att fördyra och försena, vår uppenbara avsikt är att stoppa bygget, säger Per Grönwall.