Nyheter

Tvist försenar hamnbygge

En upphandlingstvist har försenat bygget av den nya hamnanläggningen vid Värtapiren i Stockholm. Kammarrätten har meddelat Strabag prövningstillstånd.

I maj 2012 beslutade Kommunfullmäktige i Stockholm att utbyggnaden av Värtapiren vid Värtahamnen ska genomföras. Efter utvärdering tilldelades danska Aarsleff entreprenaden.

–  De uppfyllde kraven och var klart billigast, säger Per Ling-Vannerus, projektchef på Stockholms Hamnar AB.

 I månadsskiftet augusti-september skulle det ha varit byggstart för det största hamnbygget som gjorts i Stockholm sedan 1920-talet, men rättstvisten har försenat projektet.

Strabag, som kom tvåa i upphandlingen, begärde överprövning i förvaltningsrätten men fick inte gehör där, enligt domen som meddelades i september. Strabag överklagade då till kammarrätten. Nu har kammarrätten meddelat prövningstillstånd.
– Överklagandet handlar om formaliafrågor, men det oroar oss lite att kammarrätten har gett prövningstillstånd.

Efter domen i förvaltningsrätten hade Stockholms Hamnar hoppats på byggstart till årsskiftet, men nu vet man inte hur det blir.
– Kammarrättens besked försenar vårt hamnprojekt, och kan få konsekvenser för andra projekt. Vi ska exempelvis överlämna gammal hamnmark till staden.

Värtapiren tillhör Värtahamnen, och ombyggnaden av hamnen ingår i stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Värtapiren är en av grundförutsättningarna för Norra Djurgårdsstaden. Piren ska flyttas längre ut i vattnet för att göra plats åt fastigheter, bostäder och handelslokaler. Den nya piren bildar också en ny entré till Stockholm sjövägen.  

Projektet utförs av Stockholms Hamnar i samarbete med Stockholms stad. Enligt ursprunglig tidplan är färdigställandet planerat till 2016.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]