Nyheter

Tvisten om Huvudkontoret i Uppsala är löst

Tvisten om Huvudkontoret i Uppsala löst.
Parterna, Magnolia Bostad och Bergsporten AB har nu nått en överenskommelse. 

I början av året meddelade Magnolia Bostad att de hävt avtalet rörande projektet Huvudkontoret i Uppsala. 

Projektet Huvudkontoret, med 90 bostadsrättslägenheter, omfattar en tredimensionell fastighetsbildning som förvärvats av Magnolia Bostad med byggnader som ska placeras ovanpå ett garage, vilket fortsatt ska ägas av säljaren av de tredimensionella fastigheterna – Bergsporten AB. 

Magnolia Bostad ansåg att de hindrats av Bergsporten AB att utföra grundläggningsarbeten,. När situationen inte gick att lösa konstaterade Magnolia att de inte kunde garantera att lägenheterna levererades till deras kunder inom rimlig tid och hävde avtalet. 

Magnolia Bostad ansåg att Bergsporten AB var vållande till situationen som uppkommit och höll Bergsporten AB ansvarigt för den skada som bolaget orsakat. 

Men nu har Magnolia Bostad och säljaren har nått en förlikningsöverenskommelse. Samtliga tvister avslutas, de ekonomiska föreningarna och fastigheterna i projektet säljs tillbaka och ingen part har därmed några krav kvar gentemot varandra.vilket är en förutsättning för byggnationen av de bostadsbyggnader som ingår i projektet.