Bolag

Tydligare uppdrag för Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst ska stödja samhälls­byggnadssektorns resa mot ett mer hållbart byggande och en ökande digitalisering.
Ingela Lindh, styrelseordförande i Svensk Byggtjänst och Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst. Foto: Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst ska stödja samhälls­byggnadssektorns resa mot ett mer hållbart byggande och en ökande digitalisering. Det beslutades på den senaste bolagsstämman.

Genom omvärldsanalys och dialog med sektorn ska företaget leverera största möjliga nytta till hela sektorn, från den största till den minsta aktören.

– Det nya ägardirektivet ger ett tydligt ramverk för hur Svensk Byggtjänst ska stödja kunderna i det viktiga arbetet att ställa om till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart byggande, säger Ingela Lindh, styrelseordförande i Svensk Byggtjänst.

Digitalisering och hållbarhet

Enligt pressmeddelandet från Svensk Byggtjänst står sektorn mitt i ett stort kunskapssprång kopplat till digitalisering och hållbarhet.

– Vi ska fortsätta vara den som samlar in och sprider strukturerad och validerad kunskap till hela sektorn på olika sätt, bland annat genom referensverket AMA. Men vi ska nå fler med alla våra produkter och tjänster, även de minsta företagen och även andra yrkesroller än i dag, säger Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst.

Ägardirektivet tydliggör att Svensk Byggtjänsts affärsmodell är långsiktig och cirkulär med en marknadsmässig och värdebaserad prissättning. Företaget ägs av och agerar på uppdrag av samhällsbyggnadssektorn, på ett neutralt sätt i förhållande till sektorns olika delar.

Ur det nya ägardirektivet

Vision: Ett hållbart samhällsbyggande idag och för kommande generationer.

Affärsidé: Att för och tillsammans med samhällsbyggnadssektorn erbjuda kunskap för ett hållbart byggande.

Marknad: Svensk Byggtjänst är till för samhällsbyggnadssektorn i Sverige, från den minsta till den största aktören och alla där emellan.