Tydligare webbkartor ger en säkrare värld

Tydligare webbkartor ger en säkrare värld
Nu startar SIS, Swedish Standards Institute arbetet med att beskriva hur man kan öka kvaliteten på webbaserade kartor som kommer från olika källor.
Webbkartor måste vara enkla att läsa även om innehållet kommer från flera olika leverantörer. I ett allvarligt läge kan det handla om flera organisationer som tillsammans ska planera en utryckning och behöver samla geodata från flera håll. Det kan också handla om till exempel kommunal översiktsplanering. Nu startar SIS, Swedish Standards Institute arbetet med att beskriva hur man kan öka kvaliteten på webbaserade kartor som kommer från olika källor.

Nu börjar SIS arbetet med att ta fram rekommendationer för att öka kvaliteten på sampresentation av webbaserade kartor från olika källor. Idag används ofta kartor som samlar geodata från olika leverantörer tillsammans och då behöver det bli bättre läsbarhet och enklarare att tyda informationen. 

– Deltagarna i projektet ska ta fram grundläggande kartografiska principer för sampresentation av olika geodatatjänster. Målet är att riktlinjerna ska öka kvaliteten för användarna och förenkla arbetet för företag som tillhandahåller webbaserade geodata, säger Kjell Hjorth på Lantmäteriet som är ordförande i arbetet.

Syftet med arbetet är också att öka kunskapen om webbkartografi och ta fram riktlinjer, termer och definitioner som alla intressenter kan använda.

– Just nu arbetar vi med ett antal olika användarfall, till exempel inom översiktsplanering och krishantering av översvämningsytor, där är det viktigt att snabbt kunna ta fram webbasserad information med hög kvalitet. Vi kommer att presentera status på arbetet vid en workshop på Geoinfodagarna den 2-3 oktober och innan dess tar vi gärna emot fler användarfall, säger Patrick Lindén projektledare på SIS.

Deltagare i arbetet är Lantmäteriet, Sveriges Geologiska Undersökning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, GISassistans, Carmenta, Eskilstuna stad, Botkyrka kommun, Lunds universitet, Metria och Malmö Stad.

 

Relaterade artiklar

Ny standard ska minska kriminaliteten
Därför föll betongblocket
Från toalett till bostadsrätt