Nyheter

Tyréns affärschef har utsetts till Sveriges bästa unga ledare

Dag Måhlstrand är en god förebild för ett modernt ledarskap, enligt juryn. Foto: Henrik Sandsjö.

Dag Måhlstrand, affärschef på Tyréns, vinner Guldhuset 2017 för ett modernt ledarskap som präglas av närvaro, nyfikenhet och ständig förändring. Priset delas årligen ut till Sveriges bästa unga ledare inom samhällsbyggnad. 

– Jag tycker det är viktig att göra utveckling och förändring till något naturlig och självklart i vardagen. Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar både oss och våra kunder i smått och stort. Att vi alltid är nyfiket inställda på utveckling, är avgörande för bra resultat och för hela branschens utveckling, säger Dag Måhlstrand. 

Guldhuset delas ut årligen av CMB i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svenska Teknik- och Designföretagen och Sveriges Byggindustrier. Syftet med priset är att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att lyfta fram goda föredömen.

Juryns motivering
”Dag Måhlstrand är en god förebild för ett modernt ledarskap som samhällsbyggnadssektorn behöver. Dag drivs av att skapa det schyssta ledarskapet! Det utmärks av genuint förtroende hos medarbetare och kunder liksom insikten att företagets värdegrund och mjuka värden föder framgång. Ett ledarskap som parar ett visionärt perspektiv med tydliga mål för verksamheten.

Dags ledarskap bottnar i hans personlighet. Prestigelöshet och förmågan att kommunicera är lika självklar som medarbetarnas behov för att utveckla sig själva och företaget. På så sätt utvecklar Dag både företagskultur och affär till lönsamma framgångsfaktorer.”


Jenny Marcuson Fors