Nyheter

Tyréns förvärvar byggkonsulten Samcon

Stefan Rahmström, vd på SamCon, Ulrika Francke, vd på Tyréns, Magnus Holmberg, regionchef Tyréns, samt medarbetare på Samcon. Foto: Tyréns

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns förvärvar byggkonsultföretaget Samcon i Örebro med 15 medarbetare.
Förvärvet är ett steg i en fortsatt breddning och utveckling av Tyréns verksamhet i Mellansverige och Mälardalen.

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har expanderat på flera håll i landet de senaste åren. Som en del av en långsiktig plan för region mitt, förvärvar de nu Örebroföretaget Samcons samtliga medarbetare för att förstärka konstruktionskompetensen i regionen.

− Vi är mycket glada över den här förstärkningen. Samcon besitter den kompetens och erfarenhet vi önskar, samt ligger oss nära kulturellt och värderingsmässigt. Förstärkningen ligger i linje med Tyréns strategiska plan om att skapa tillväxt och utveckla konstruktionskompetensen i landet, säger Magnus Holmberg, regionchef mitt, i ett pressmeddelande.

Från och med den 1 juni kommer de nya medarbetarna att vara en del av Tyréns Örebrokontor.

Tyréns Örebrokontor satsar även på fler kompetensområden framöver för att matcha den efterfrågan som finns i regionen. Några exempel är mark och anläggning som inkluderar bland annat gatu-, väg- och järnvägskompetens samt vatten- och miljöingenjörer.

– Mälardalen är ett av de mest expansiva områdena i Sverige just nu. Det byggs exempelvis mycket och därför finns det en marknad att bearbeta där inte Tyréns fanns representerade innan. Förhoppningsvis kan det här förvärvet skapa nya arbetstillfällen samt göra Tyréns till en ny samarbetspartner för aktörer i regionen.

Samcon AB startades 1986 av en grupp konsulter. Med åren har företaget utvecklats från ett rent konstruktionsföretag till en bred byggkonsult med kompetens inom allmän huskonstruktion, prefab och byggadministration.
Samcons största uppdragsgivare är fastighetsbolag, kommuner, industrier, tillverkare av prefabricerade betongelement samt privata byggherrar i Mellansverige och Mälardalen. Byggentreprenörer med uppdrag på totalentreprenader är också viktiga samarbetspartners.

− Vi känner att vi kan utveckla vår verksamhet och kompetens ytterligare inom Tyrénskoncernen och tillsammans kommer vi att kunna erbjuda marknaden mer sammansatta tjänster, säger Stefan Rahmström, vd för Samcon.